Byeenkomste
Wyksbyeenkomste word maandeliks aangebied, gewoonlik die eerste Dinsdag van die maand of soos dit die meeste wykslede pas. Drie maal per jaar hou ons 'n Algemene Byeenkoms. Tydens die geleentheid kry ons 'n spreker/spreekster. Wêreldbiddag vir vroue (eerste Vrydag in Maart) word afwisselend by ons en Moedergemeente aangebied.
Aktiwiteite
Mobiele etes en Sopkombuis vir A.C.V.V
.
Ons is vir die eerste en derde kwartaal verantwoordelik vir die Mobiele Etes en vir Mei en Juniemaand vir die Sopkombuis. Dit word volgens wyke ingedeel, maar as jou wyk nie georganiseerd is nie en jy wil betrokke raak. . Koekies en Beskuitprojek is in Augustusmaand. (Kyk vir datum op Kerkalmanak) Alle wyke dra by. Elke seniorburger in ons gemeente asook Aandskemering, Goue-Aar Tehuis en Amandelrug Aftreeoord kry ? pakkie koekies en beskuit.
Kontak Marie Lofty-Eaton 0224872531
Betrokkenheid by Huis Lourier ( Murray Kinderhuis Wellington)
Dis ons gemeente se "aanneemhuisie” en ons voorsien in hul behoeftes.
Kontakpersoon is Elsabe Minnaar 0224823348.
Byeenkomste vir Huishulpe
Huishulpbyeenkomste (vir inslaaphuishulpe) word weekliks op 'n Maandagaand om 19:00 in die Saal aangebied.
Kontakpersoon is Lucia Venter 0224822627.
Plaas Kinderkrans
Bediening van Kinderkrans vir plaaskinders vind een maal per maand in die namiddag plaas.
Kontakpersoon is Diekie Sabbagha 0224824062.
Naaldwerkklas Ilingu Lethu
? Naaldwerkklas in Ilingu Lethu (Xhosa-sprekende vroue) word Dinsdagmiddae aangebied.
Kontakpersoon is Lucia Venter 0224822627 / 083 414 7169.
Fondsinsameling
? Groot fondsinsameling vind een maal per jaar plaas, gewoonlik ? Basaar.
Blommefees en Blomme in Kerk
Vrywilligers is verantwoordelik vir blomme in die kerk en saal. Elke tweede jaar bied ons 'n Blommefees aan oor 'n naweek.
Kontak vir Marie Loftie-Eaton by 0224872531 / 072 142 2313 as u hierby behulpsaam wil wees. Die volgende Blommefees is 2012
Gemeente-ete
? Gemeente-ete word gedurende die tweede kwartaal aangebied. Dit roteer jaarliks tussen die leraarswyke.
Ander Aktiwiteite
Ander byeenkomste wat ons aanbied sluit in 'n Onthaal vir ons Senior Burgers, 'n ete vir die Belydenisklas en hul ouers, 'n onthaal vir matrieks en hul ouers na afloop van die Matriekafskeidsdiens (elke tweede jaar) en die saamkuier van die gemeente na afloop van ons Kerssangdiens.
Kontakpersone:
Diekie Sabbagha - 0224824062 (Plaas kinderkrans)
Lucia Venter
- 0224822627 / 083 414 7169 (Naaldwerkklas Ilingu Lethu)
Marie Loftie-Eaton - 0224872531 / 072 142 2313 (Blomme)
Lorina van Tonder - 0224871303 / 082 469 429 (Gemeentebediening)
Elsabe Minnaar - 0224823348 / 082 895 8392 (Jeug)
Sanet Basson - 0836507265
Johanna Smit - Isabel Stauss - 0224823960
Renee Thompson
VROUEDIENS
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef