NG KERK
SWARTLAND-NOORD
VELDTOG 2018
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Veldtog 2018

Ons Veldtog begin Sondag, 18 Februarie

VELDTOG 2018 met die tema HUISGELOOF skop af op Sondag, 18 Februarie. Die beoefening van huisgeloof (huisgodsdiens) word al hoe groter uitdaging in ons gejaagde wÍreld. Vir ses weke gaan ons mekaar help toerus om in ons gesinne en kleingroepe weer huisgeloof  te beoefen en hopelik te vestig. Prettige en praktiese hulpmiddels word aangebied vir alle ouderdomsgroepe om hierdie reis saam mee te maak. Bekendstelling en opleiding vir kleingroepleiers vind plaas op Dinsdag, 14 Februarie in Noord gemeente kelder. Intussen kan deelnemers veldtogmateriaal by die onderskeie kerkkantore van Moeder en Noordgemeentes  bekom teen R50. Ons beveel aan dat 1 pakket per deelnemende gesin aangeskaf word. Op 25 Maart sluit ons af in onderskeie gemeentes met n verassende praktiese viering van die tema gedurende die onderskeie eredienste. Meer inligting hieroor volg gedurende die veldtog. Kontak gerus die kerkkantoor of Gey Kriek (082 335 0520) vir enige verdere navrae.


Huisgeloof-Veldtog 2018

"Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien."
(Joshua 24)


Die Fokus is Huisgeloof (Huisgodsdiens) en die veldtog is daarop geskoei om gesinne toe te rus om die Huis as primÍre plek van geloofsvorming te ontgin. Registrasie kan nog die week by die Kerkkantoor gedoen word.
'n Registrasie donasie van R50 per pakket word gevra om onkostes te dek. Veldtog het reeds 18 Februarie begin en die laaste tema word ingelei op 25 Maart. Ons gebed is egter dat die veldtog sal voortleef in die huisgeloof van jou gesin.


Huisgeloof-Veldtog 2018

"Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien."
(Joshua 24)


Die Fokus is Huisgeloof (Huisgodsdiens) en die veldtog is daarop geskoei om gesinne toe te rus om die Huis as primÍre plek van geloofsvorming te ontgin.


Veldtog afsluiting vind plaas op 25 Maart 2018.