NG KERK
SWARTLAND-NOORD
PROGRAM VAN WEEK
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Program van die week


Vandag

Sin. Bid- en Dankdag
09:30 Doopdiens
Ds George Prinsloo
Deuroffer: Goue Aar Pl.
Die doop word bedien aan baba
Hugo Henry Weideman, seuntjie van Seppie en Loren Weideman. Baie geluk! Ons verwelkom ook graag hulle familie en vriende wat hierdie spesiale dag met hulle deel!!
Kinderkerk/Kategese

Dinsdag, 8 Mei 2018
06:30 Mansbybelstudie
15:30 Klub 60: Bybelstudie

Woensdag, 9 Mei 2018
09:30 Biduur ACVV Dienssentrum
16:00 Sendingondersteuners
18:00 Kooroefening

Donderdag, 10 Mei 2018
19:00 Ges. Hemelvaartdiens SWL
Ds Jacobus Snyders
Deuroffer: Gemeentebediening Pl.

Vrydag, 11 Mei 2018
09:00 Gebedsvriendinne
19:00 JAM

Volgende Sondag
13 Mei 2018
09:30 Ges. Pinksterdiens SWL
Ds Jan Steyn
Deuroffer: Gemeentebediening Pl.
19:00 Ges. Pinksterdiens Noord
      Ds Francois Henn
Deuroffer: Gemeentebediening Pl.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Aandbyeenkomste

Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat n behoefte het aan Woord op n Sondagaand, en op di wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Waardes: n Samevatting:

Gemeentelied - Marius Smith

In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED
In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED

Liefde Integriteit  Eenheid  Dissipelskap
Leef ons van GOD se liefde
Leef ons! Leef ons, van GOD se liefde!

In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED
In afhanklikheid van God met, ons, LIED
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.