NG KERK
SWARTLAND-NOORD
PROGRAM VAN WEEK
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Program van die week

Vandag

Program vir die week

09:30 Erediens

Ds George Prinsloo

Tema:  Breek jy of bou jy?

Skriflesing: Haggai 1: 1-9

Deuroffer: 
Aandskemering Pl

KATEGESE:  Rooi Sondag-Bybel
Kinders verdaag tydens kollekte na klasse

Dinsdag: 15 Oktober

06.30 Mansbybelstudie
15:30 Klub 60: Bybelstudie

Woensdag:  16 Oktober
09:30 Biduur ACVV Dienssentrum
15:30  Sendingondersteuners
18:00 Kooroefening

Vrydag:  18 Oktober
09:00 Gebedsvriendin
19:00 JAM
Kamp te Bergkroon

Volgende Sondag
20 Oktober 2019

09:30 Erediens

Ds  Jan Steyn

Deuroffer: Kansa Pl

Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Aandbyeenkomste

Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat n behoefte het aan Woord op n Sondagaand, en op di wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Waardes: n Samevatting:

Gemeentelied - Marius Smith

In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED
In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED

Liefde Integriteit  Eenheid  Dissipelskap
Leef ons van GOD se liefde
Leef ons! Leef ons, van GOD se liefde!

In afhanklikheid van God leef ons met ons LIED
In afhanklikheid van God met, ons, LIED
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.