NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Jan Steyn preek 20 Januarie 2019
Tema: Veerkragtigheid (resilience):
Teks: Habakuk 3:17-19
Inleiding: Wat is veerkragtigheid (resilience)?
As ek dink aan die woord veerkragtigheid dink ek aan my knieŽ en hardloop. As jong skoolatleet het ek landloop gedoen op uitdagende roetes soos die een wat Paarl Gim gehad het. Regop op teen Paarlberg en reguit af. Maar met die afkom het my kniee gesing en hulle was so elasties en buigbaar dat ek die afdraend amper nie gevoel het nie
Jan Steyn preek 3 Februarie  2019
Teks: Mattheus 6:11-15 (Lukas 23:33-43)
Tema: Vergewe
Inleiding:
Ek het toe ek begin werk het in hierdie gemeente, hierdie een ................
Jan Steyn Preek 17 Februarie 2019
Tema: Nuwe familie: Die derde kruiswoord

Teks: Johannes 19:23-27
Inleiding:
Ek wil begin met twee alledaagse voorbeelde wat my iets geleer het oor familiewees en kerkwees.
Ons het hierdie klein swart en wit wyfiekatjie wat basies elke dag iets halfdood of lewendigs die huis inbring. Daar was al voŽltjies,  ?n reuse mot, twee lewendige muise en 'n massiewe skerpioen. Ek het bietjie gaan oplees hoekom sy dit doen......................
Jan Steyn preek 3 Maart 2019
Skriflesing: Johannes 19:28-30
Vyfde kruiswoord: Ek is dors
Tema: Dors
Hoekom is Jesus se uitroep Ek is dors so belangrik?
Werklik mens-as mens aan kruis gely. Hy identifiseer volledig met mense deur hierdie kruiswoord. God en dit wat gees is raak nie dors nie- mense met vleis en bloed liggame raak dors. Daar was baie groepe in die geskiedenis wat gedink het hulle eer God deur net klem Jesus se Goddelikheid. Soos die Gnostici gedoen het. Die worstelende en dors Redder aan die kruis dus probleem- dit lyk nie baie goddelik nie.
......................
Preek Jan Steyn 2 Junie 2019 Opening Pinkster
Geloofsgewoontes
Teks: 1 Timoteus 4:7 en 8  en Markus 1:32-39
Inleiding: Wat is geloofsgewoontes?
Gestel daar is eendag klop aan jou deur terwyl jy met oudste t-shirt sit en TV kyk met groot pak Nik Naks in jou hand. Jy gaan maak die deur oop en hier staan twee vreemde mans wat jy van geen kant af ken nie. Ons is van die Nasionale Olimpiese komitee. Ons was op soek na iemand om Suid-Afrika by die volgende Olimpiese Spele in die maraton te verteenwoordig. Ons het statistieke van baie mense op rekenaar wat as vrywilligers toetse by ons sentrum vir sportwetenskap kom doen het.
......................
Jan Steyn preek 7 April 2019
Teks: Mattheus 27:1-26, Johannes 19:1-22
Tema: Pilatus, die Joodse godsdienstige leiers en ons.
Wie was Pilatus?
Pontius Pilatus was die Romeinse goewerneur van Judea van ongeveer 26 na Christus tot so 35  na Christus. Die Romeinse keiser in Rome was Tiberius in hierdie tyd en net soos sy voorgangers het die Romeine hom eintlik as hierdie soort god aanbid.  As goewerneur moes Pilatus belasting invorder, toesig hou oor bouprojekte en wet en orde handhaaf. Hy het soos in Jesus se geval natuurlik ook as regter opgetree.
. ......................
Jan Steyn preek 31 Maart 2019
Tema: Kajafas en ons
Tekste: Johannes 11: 45-57, Mattheus 26:57-68, Handelinge 4:1-22.
Wie was Kajafas?
Hy was die Joodse HoŽpriester vanaf 18 tot 36 na Christus. Hy was die skoonseun van
Annas  wat voorheen as Hoepriester gedien het. As hoŽpriester het hy alleen die voorreg
gehad om die Urim en die Tummin te dra, gegraveerde steentjies wat moes help om
waarheid en leuen uit mekaar te ken en die Here se beslissing oor sake te kry.
......................
Preek Jan Steyn 19 April 2019 (Goeie Vrydag)
Teks: Psalm 31:1-16 en Lukas 23:44-46
Tema: Wie se hande?
Inleiding:
Vader, in U hande gee Ek my gees oor. Die laaste woorde van Jesus aan die kruis. Dit is sekerlik daarom sterwenswoorde. Ook Stefanus die eerste martelaar van die Christelike geloof roep dit uit as hy gestenig word in Handelinge 7: Here Jesus ontvang my gees. Vir gelowiges soos die ou kerkvader Martin Luther of die martelaar Polikarpus wat onder die Romeine op die brandstapel gesterf het, was dit inderdaad hulle laaste woorde of sterwenswoorde.
......................
Jan Steyn preek 19 Mei 2019
Tema: Die wortels en gevolge van gejaagdheid:
Teks: Prediker 2:1-11 en Markus 1:32-39
Inleiding:
Die Amerikaanse predikant John Ortberg vertel van 'n gesprek wat hy met 'n groot geestelike mentor in sy lewe gehad het. Hy vertel toe hierdie mentor teen watter verskriklike pas sy lewe op daardie stadium loop. In Amerika lyk dit my, word jou sukses as dominee of pastoor nie gemeet aan hoeveel preke jy in jou eie gemeente lewer nie, maar hoeveel uitnodigings jy kry om op ander plekke te preek en op te tree. Hy vertel toe vir sy mentor hoe besig hulle gesinslewe is en in watter toestand sy hart party dae is.
...
Jan Steyn Preek 7 Julie 2018
Teks: Psalm 42 en 43

Tema: Hoop as dit donker word
Inleiding:
Ek lees onlangs die volgende staaltjie wat Kent Groff vertel van hierdie middeljarige lidmaat wat as lay person al lank in die kerklike struktuur gewerk het. Nou skryf hierdie man vir sy gemeente-predikant die volgende e-pos. Ek lees dit in Engels soos dit geskryf is, want dit druk hierdie ou se emosie die beste uit:
......................
Preek Jan Steyn 21 Julie 2019
Teks: Jona 1:1-3 (2 Konings 14:23-25)
Tema: Nineve of Tarsis?
Inleiding:
Soos ons met die boek Jona gaan besig wees, gaan ons met onsself gekonfronteer word- ons gaan iets van Jona in onsself erken. Dinge soos iets van ons eie wegvlug-geskiedenis voor God. Die tweede is dat as ons met die boek van Jona besig is, ons verras en dalk geskok gaan wees deur God se liefde vir die wÍreld- ook vir mense van ander lande, tale en kulture as ons eie. Ons gaan ook verras word deur hoeveel God omgee vir sy eie dienaars- wat hy oor Jona se pad bring soos die storm op die see
  .....................
Jan Steyn Preek 11 Augustus 2019
Teks: Jona 1:4-16 (Markus 4:35-41)
Tema: Storms
Inleiding:
Storms. Hulle is maar deel van ons almal se lewens. Die storms wat oor ons lewens losbars is soms ons eie skuld. Soos Jona. Sy ongehoorsaamheid aan God het die fisiesese storm op see oor sy lewe gebring. Jona het hom doof gehou vir God se stem en God stuur die groot storm op see om sy aandag te kry en hom terug na God en sy roeping te roep. Elke daad van ongehoorsaamheid
.....................
Jan Steyn Preek 22 September
Tema: Welvaartsteologie: Waar of vals?
Vals evangelie 1
Tekste: Maleagi 3:8-12,  Johannes 10:10, 3 Johannes 1:2, Mattheus 6:19-24
Inleiding:
Wat is die welvaartsteologie?
Die welvaartsteologie (prosperity gospel of health and wealth gospel) leer mense dat finansiele welvaart en fisiese gesondheid altyd die wil van God vir hulle in alle gevalle is en dat geloof, positiewe spraak (positive speech) en donanasies vir godsdienstige sake en veral sekere predikers en bedieninge vir jou voorspoed sal skep, verseker en vermeerder
Jan Steyn preek Jona-reeks 3 Sondag 25 Augustus 2019
Teks: Jona 1:17-2:10 (Mattheus 12:38-41 en Lukas 18:9-14)
Tema: Baie diep haal Hy my uit
Inleiding:
Om Jona 2 te verstaan, moet ons eers bietjie gaan kyk na hoe die mense van die tyd van Jona die wÍreld gesien het. Julle kan kyk na die skyfie op die bord. Vir hulle het die wÍreld uit drie verdiepings bestaan- die hemel, die aarde en die doderyk onder die aarde. In die hemel daarbo was daar stoorplekke waar dinge soos sneeu en hael en wind weggebÍre was.
.....................
Jan Steyn Preek 29 September 2019
Tema: Die goedvoel-evangelie (therapeutic gospel)
Vals evangelie 2
Teks: 2 Timoteus 4:1-4 (Message Vertaling is goed hierby)
Inleiding:
Definisie:
Ek het laas Sondag iets met julle gedeel oor die welvaartsevangelie- die health and wealth gospel. Daardeur word die deur allerhande beginsels en reseppies half gedwing om vir jou aan die buitekant of jou uiterlike wereld te sorg- vir jou finansiele welvaart en fisiese gesondheid. Met die tweede vals evangelie val die klem op ons binnekant- ons innerlike wereld.
.....................