NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Preek Ds Jan Steyn   14 April 2017 [Goeie Vrydag]
Teks: Psalm 22 (Markus 15:16-39)
Tema: Van God verlate?
Wanneer God stil raak:
Daar is tye in ons elkeen se lewe of in die wreld wanneer dit lyk of God stil raak.
Wanneer ons bid, maar ons voel ons bid teen die plafon vas. Wanneer ons om
uitkoms smeek, maar die uitkoms lyk nie of dit kom nie. Wanneer ek so geglo het
my pad met kanker is vir altyd klaar, maar die toetse wys die kanker is met alle
mag terug. Wanneer ek bid dat my verhouding met iemand by die werk of met n
familielid beter mag raak, maar dit gaan net slegter en ons dryf net verder en
verder uitmekaar. Wanneer hulle my inroep by die werk en my laat gaan, nie oor ek
swak gewerk het of skelm is nie, maar omdat die ekonomie en die mark en die
besigheidstrategie verander het.............
Preek Ds Jan Steyn   16 April 2017 [Paassondag]
Teks: Handelinge 5:26-32
Tema: Die opstanding gaan voort in ons lewens
Inleiding: Wat gebeur by die kruis en wat was dissipels se gesindheid na die kruis?
Om iemand te kruisig was nie n Joodse manier om iemand tereg te stel nie. Dit
was uit en uit n Romeinse manier van teregstelling. Die Jode het mense deur
steniging tereggestel. Letterlik het jou met klippe doodgegooi soos later in
Handelinge met Stefanus gedoen is. Jesus is met n rede aan die Romeinse
owerhede oorgegee om tereggestel te word sodat hulle Hom kon kruisig.  .............
Preek Ds Jan Steyn   14 Mei 2017
Teks: Mattheus 20:17-34
Tema: n Groot lewe of n klein lewe
Inleiding: "To be great at something and to be a great person"
Ons wil tog almal die beste vir ons kinders h. Dis normaal. Daarom is die ma hier
in Mattheus 20 se optrede nie vir ons so vreemd nie. Een engelse
kommentaarskrywer som haar gesindheid so mooi op: "She wants to make sure
her sons come out on top." Dat hulle die hoogste sport bereik wat hulle moontlik
kan. Dat hulle die beste mense wees wat hulle kan wees ..............
Preek Ds Jan Steyn   9 April 2017
Teks: Eksodus 12
Tema: Die gemeenskap van gelowiges
Inleiding:
Ons dink baie vanuit ons Westerse individuele denke oor lydenstyd en paasfees as  
wat dit vir my beteken dat die Here vir my gesterf en opgestaan het. Die teks wat  
ons vanoggend gelees het se klem is anders.  Dit fokus op die volk van die Here as  
geloofsgemeenskap en wat die boodskap van die pasga vir hulle as gemeenskap  
was. Die Joodse pasga was hierdie gemeenskapsfees en familiefees............
Preek Ds Jan Steyn   2 April 2017
Teks: Mattheus 3:13-17
Tema: Al Drie is ewe belangrik
Inleiding: Ons sukkel met die Drie-eenheid:
Een van die moeilikste leerstellings in die Christelike leer en in die Bybel is die
Drie-Eenheid. Dit is ook een saak wat ons onderskei van alle ander godsdienste-
hierdie leer dat God een in wese en tog drie duidelik onderskeibare persone is.
Ons sukkel met die gedagte dat een drie kan wees. Ons wiskunde het ons anders
geleer. Een is een en drie is drie. .............
Preek Ds Jan Steyn  5 Maart 2017
Teks: Genesis 22:1-20 en Johannes 1:29
Tema: God voorsien as ons hoop en drome klaar is
Inleiding: Hoekom moes Abraham vir Isak gaan offer?
In die individualistiese kultuur waarin ons leef, gaan alles oor wat ek as individu
kan doen en bereik. Ek is deel van n gesin en familie, maar ek moet my eie sprore
trap en my eie naam maak. Ek is verantwoordelik vir my eie geluk. ..............
Preek Ds Jan Steyn 26 Februarie 2017
Teks: Genesis 12:1-5 en Genesis 15
Tema: God voorsien deur twyfel
Inleiding:
Mag n kind van die Here twyfel?
Abram twyfel. Die man wat later die vader van alle gelowiges deur Paulus genoem
word twyfel. Ons sien dit in 15:3: Wat kan U vir my gee? Dit is nou twintig jaar of
meer na God hom uit sy land geroep het in in Genesis 12 beloftes van seen en n
nageslag aan hom gemaak het............
Preek Ds Jan Steyn 12 Februarie 2017
Teks: 2 Konings 4:1-7
Tema: God voorsien
Inleiding:
George Mueller is in die vroee 1800s in Duitsland gebore. Hy het later na Engeland
as sendeling en evangelis  gegaan en onder andere in die hawestad Bristol 
gewerk. Hier het die lot van die straatkinders en weeskinders in hom so aangegryp
dat hy kinderhuise gestig het ...........
Preek Ds Jan Steyn 29 Januarie 2017
Teks: Jakobus 1:17-26 en Efesiers 4:25-5:2
Tema: Wat maak ek met my woede?
Inleiding:
Aan die einde van 2016 het ons n gemeentebeplanning en retreat gebou. Een van
die dinge wat daar na vore gekom het, is dat ons in ons gemeente gemakliker met
emosie kan wees. Ek dink as gereformeerdes het ons bietjie oorreageer op sekere
charismatiese kerke waar ons gevoel het mense word emosioneel opgesweep. 
Preek Nico Bonhuys 4 Desember  2016
Skriflesing:  Matt 1 : 18 - 25
Tema: God maak van ons doodloopstrate deurgange
Teks:  Matt 1 : 23(b)
Liewe Gemeente
Ek lees onlangs die volgende verhaal.  Dit was twee dae voor kersfees.  In n
supermark het n eenvoudig geklede vrou haar mandjie neergesit, begin uitpak
en vir die kassiere gevra asseblief,  moenie meer as R200 lui nie, dit is al wat ek
het.  Toe die bedrag vol ...
Preek Jan Steyn 6 November 2016
Teks: Job 10:4 en 5 en Job 11:7-9 en Jesaja 55:8-9  en Romeine 11:33-36
Tema: Is boksie-geloof gesond?
Inleiding:
Ek het in die 1970s en 80s in n absolute boksiewreld groot geword. Daar was
boksies vir mense. Daar was boksies vir wit mense en bruin mense en swart
mense en Indir mense. En dit was so belangrik dat hierdie boksies nie met
mekaar meng nie .............
Ds Jan Steyn Preek 2 Oktober 2016.
Teks: Romeine 12:1-8
Tema: Aanbidding
Wat is aanbidding?
Drie verkeerde sienings:
Gaan oor sing en musiek- meer as dit.
Gaan oor emosie- ek moet opgewerk word tot by aanbidding in die erediens.
Maklik selfgerig en mensgerig. Kan dus nie maklik in my alledaagse lewe gebeur
nie. Ons moet mense by die kerk kry- dan sal hulle sien en beleef  wat aanbidding
is!..................
Ds Jan Steyn Preek 26 Junie 2016.
Teks: Jona 1, Lukas 9:23-27
Tema: Vlugtend voor God?
Die agtergrond:
Jona se naam beteken duif en hy tree in die agste eeu voor Christus in Israel op.
Ons lees in 2 Konings 14:25 van die profeet Jona seun van Amittai wat uit Gat-
Gefer kom. Hierdie dorpie was so sewe km weg van Nasaret, die dorp waar Jesus
grootgeword het. God roep vir Jona om na die groot stad Nineve te gaan ......