NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Die Gees wys ons afgode uit en maak ons vry

Gesamentlike Pinkster 2018 vir die hele familie en al die kinders ingesluit

Algemeen:
Aanbiddingstyd met musiek en sang begin saans ongeveer 15 min.
voor elke diens.
Die kerk- en skool kore gaan ook by verskillende geleenthede optree.
Kollektes tydens Pinkster gaan vir Gemeentebediening.

Kos-en klere projek:
Bring saam: nie-bederfbare kos en ongebruikte klere en komberse vir behoeftiges in ons gemeenskap.

Verversings na Pinkster in Noord se Kerksaal:
Maandag, 14 Mei: Sop & Broodjies R10
Pannekoek R5
Dinsdag, 15 Mei: Sop & Broodjies R10
Woensdag, 16 Mei: Sop & Broodjies R10
Pannekoek R5
Samoosas R5
Donderdag, 17 Mei : Sop & Broodjies R10

Pinkster vanaf 13 Mei tot 20 Mei 2018

Hiermee word u elkeen persoonlik en saam met u vriende na Pinkster 2018 genooi.
Daar word 3 reekse aangebied. Die reekse se aanbiedingstye en plekke verskil en maak voorsiening vir verskillende groepe en
omstandighede sodat elkeen die geleentheid kan kry om Pinkster “Die Gees wys ons afgode uit en maak ons vry” te kan vier.

Die 3 reekse is onderskeidelik reekse wat:
Vir Families en al die kinders aangebied word deur Ds. Jan Steyn,  Ds. Friedrich Claassen en Ds. Francois Henn.
‘n Meditatiewe aanbiddings aanslag het en wat deur Dr. Stella Potgieter aangebied word in Swartland Noord Kelder.
By Aandskemering gaan plaasvind en deur  Ds. Johann Nel aangebied word.

Datum/tyd Plek Aanbieder/s Tema:
Donderdag:
10 Mei 09h30 Aandskemering Hemelvaart
10 Mei 19h00 Moeder Kerk Ds. Jacobus Snyders Hemelvaart Gesamentlik

Sondag:
13 Mei 09h30 Moeder Kerk Ds. Jan Steyn Is daar vandag nog
afgode? (The God of me)
13 Mei 19h00 Noord Kerk Ds. Francois Henn Die afgod van godsdiens

Maandag:
14 Mei 09h30 Aandskemering Ds. Johann Nel Geloof is intellektueel
14 Mei 13h00 Noord Kelder Dr. Stella Potgieter
14 Mei 19h00 Noord Kerk Ds. Friedrich Claassen Die afgod van voorkoms
en fiksheid
Dinsdag:
15 Mei 09h30 Aandskemering Ds. Johann Nel Geloof is verhoudings
15 Mei 13h00 Noord Kelder Dr Stella Potgieter
15 Mei 19h00 Noord Kerk Ds. Friedrich Claassen Die afgod van tegnologie
(connectedness)
Woensdag:
16 Mei 09h30 Aandskemering Ds. Johann Nel Geloof is vertroue
16 Mei 13h00 Noord Kelder Dr. Stella Potgieter
16 Mei 19h00 Noord Kerk Ds. Jan Steyn Die afgod van sukses
(ook geld en goed)
Donderdag:
17 Mei 09h30 Aandskemering Ds. Johann Nel Geloof is werk
17 Mei 13h00 Noord Kelder Dr. Stella Potgieter
17 Mei 19h00 Noord Kerk Ds. Francois Henn Die afgod van romanse
Vrydag:
18 Mei 09h30 Aandskemering Ds. Johann Nel Geloof is risiko
Sondag:
20 Mei 09h30 Moeder Kerk Ds. Francois Henn Pinksterfees/Nagmaal
Tema: Die afgod van mag (power and glory)
Elke gemeente van Jesus Christus bely saam dat die Heilige Gees onder ons woon en leef. Nooi jou gesin, familie en vriende
om hierdie waarheid oor die Heilige Gees te kom vier. Bid ook dat die Gees jou sal laat sien watter vreemdelinge Hy oor jou
pad stuur vir wie jy ook kan nooi om saam te kom aanbid. Reik uit na hulle wat om een of ander rede eenkant en alleen
geword het.