NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord “Paradys” en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
9 Februarie 2019 tot 16 Februaarie 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
“Stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan.” 2 Kron. 20:20
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cd’s  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
HELPENDE HANDE:

Helpende Hande

Ons benodig asb. waspoeier , skoonmaak middels , sjampoe, sardyne, corned beef, suiker en koffie.

Baie dankie vir elkeen se gereelde bydraes, dit word opreg waardeer.

VELDTOG 2019 staan die jaar stil by die KRUIS, en spesifiek deur te luister na Jesus se 7 kruiswoorde. Vanaf 3 Februarie behandel ons die eerste 6 kruiswoorde vir n tydperk van 6 weke, met die voltooiing van  die 7de woord rondom paastyd voltooi. Toerusting vir veldtogleiers vind plaas op Dinsdagaand, 22 Januarie, om 18h30 in Noordgemeente se kelder. Boekies sal dan beskikbaar wees vir leiers, of daarna by onderskeie kerkkantore. Op Sondag 17 Februarie word n gesamentlike buitelug erediens gehou rondom die 3de kruiswoord by Hoërskool Swartland se rugbyveld. Besonderhede oor die formaat sal eersdaags bekend gemaak word. Almal word uitgenooi na eredienste en om weer vir ten minste gedurende die veldtogtyd by n kleingroep in te skakel. Die Veldtogspan se gebed is dat ons nader aan die Kruis en die aard van God se liefde sal beweeg gedurendie die veldtog en die daaropvolgende lydensweke. Vir enige navrae oor veldtog, kontak Gey Kriek (082 335 0520), en vir navrae oor kleingroepe, kontak Gielie Du Toit (083 775 2523) of die relevante kerkkantoor.

Let asb. daarop dat die Nagmaal van
27 Januarie 2019 verskuif na Sondag, 17 Februarie 2019 wat deel vorm van die Veldtogbeplanning
2019 Almanakke is beskikbaar in die kerk en kantoor vir nuwe lidmate asook vir lidmate waar daar nie wyksleiers in wyke is nie.

Let asb daarop dat die Spesiale 10de insameling se koevert foutiewelik by Oktober vasgekram is deur die drukkers, dit moet by Maart aangeheg word.

New Life Ministries
Beginsels vir ‘n gesonde huwelik
Getroud? Beplan om te trou? of Dink aan die Huwelik? Geen hoop of baie verlief?
Alle materiaal, etes en musiek ingesluit.
15 & 16 Februarie 2019
Baroccastr 19, Malmesbury
(AGS Kerk)
Kaartjie prys: R200 Enkel of R350 Dubbel
Bespreek jou kaartjie by die AGS kerkkantoor of aanlyn by kaartjie@http://qkt.io/PNPIAS
Vakante Pos: Skriba
Belangstellendes kan ‘n aansoek en CV rig aan
Peter Hardcastle by
peter@studio4.co.za
Kansa benodig vrywilligers om opgelei te word om pasiente en familie, emosioneel by te staan (nie fisiese versorging soos verpleging nie).

Kontak Hester Smit by (022) 482 1111.