NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
9 Desember tot 17 Desember 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Tyd wat n mens in gebed en meditasie deurbring, is nie n luukse nie, maar n onmisbare noodsaaklikheid.
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Neem asb kennis dat die kerkkantoor gesluit sal wees vanaf
Dinsdag,
18 Desember 2018
tot Vrydag,
4 Januarie 2019.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
HELPENDE HANDE:

Die span van HH wil BAIE, baie dankie s vir elke skenking wat ontvang is.

Dit word werklik opreg waardeer  en ons is dankbaar vir die ongelooflike seninge wat ons ontvang van die Gemeente, wie werklik oop hande en harte het!

Ons wens een en elk n Gesende Kersfees en voorspoedige nuwe jaar.

NS: Onthou asseblief nog van die kos vir die persone wat kan gee, ons moet nog steeds die kos aflewer, al die Sondae.
Neem asb kennis dat die kerkkantoor gesluit sal wees vanaf
Dinsdag,
18 Desember 2018
tot Vrydag,
4 Januarie 2019.
BELANGRIKE KENNISGEWING
Neem asb. kennis dat die Kerkkantoor gesluit sal wees vanaf
Dinsdag, 18 Desember 2018 tot Vrydag, 4 Januarie 2019
Personeel met verlof:
Ds. George Prinsloo 14 Desember 2018 tot 6 Januarie 2019
Ds. Jan Steyn 10 Desember 2018 tot 6 Januarie 2019
Skriba 10 Desember 2018 tot 4 Januarie 2019
Orrelis 25 & 30 Desember 2018
Koster aan diens:
Appie van der Merwe
022 487 3900
083 633 4817
Neem asb. kennis van Noordgemeente se eredienste en tye:
Prediker-Johann Nel (083 357 4824)
16 Desember om 09:00  Derde Advent (Versoeningsdag)  Filip. 4: 4-9   Inskiklik
23 Desember om 09:00 Vierde Advent  Matt. 1: 1-6, 16-17   Jesus. Van wie?
25 Desember om 09:00 Kersfees Luk. 2: 8-12 / Titus 2: 11-15    Sy volk!
30 Desember om 09:00 Matt. 14: 22-32    U is waarlik die Seun van God.
6 Januarie om 09:00 Jesaja 40: 27-31    Soos n arend

Namens die kerkraad wil ons graag vir elkeen n Gesende Kersfees en n Voorspoedige Nuwejaar toebid.

Geniet die Feesseisoen saam met u geliefdes.

Nuusbrief 2     NG Gemeente Swartland-Noord  Tweede semester 2018

Ons tye:
Ons tye is uitdagend met talle nuwe sake soos grond-onteiening en die reeds bekende realiteit van die sukkelende ekonomie met kos-en brandstofpryse en mediese fonds bydraes wat net styg en styg op ons tafel.