NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
11 November tot 17 November 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Wees vandag onder alle omstandighede dankbaar-dankbaar vir die vreugde en pyn in jou lewe,  vir die sukses en mislukkings wat jy op jou lewenspad beleef, vir hoogte- en die laagtepunte.

Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Kennisgewing

Ds. Jan Steyn neem hierdie naweek sy afnaweek.

Ds. George Prinsloo neem volgende naweek sy afnaweek.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
Swartland Noord Gemeente Gholfdag
Datum:
3 November 2018
Kostes: R280/speler
Sluit in: Halfweg huis en Steak ete
Inskrywings: by Gholfklub
Borge: Kontak vir Peter Hardcastle by 083 628 9668.
Helpende Hande

HH stoor wil graag vra of die gemeente kan help met die volgende asseblief:

Bokse vla, ingelegde vrugte en jellie vir die Kersfees hampers.

Ons benodig ook asseblief sardyne , weetbix, melk en corned beef.

Ons is dringend opsoek na kinderklere 4 tot 12 jaar.

Baie dankie vir al julle omgee liefde
Graag herinner ons die wyksleiers en wykslede  daaraan om vir die Matrieks in hulle wyke te bederf met lekker bederfsakkies, tydens hulle eindeksamen.
Ons wens ook elke matriekleerling sterkte toe met die eksamens!
Neem asb. kennis dat die Kerkraadsvergadering van Donderdag,
25 Oktober 2018 verskuif na Donderdag,
22 November 2018.
Ons benodig wyksleiers vir die volgende wyke: 18, 19, 31 en 32
Indien enige lidmate bereid is om beskikbaar te wees as n wyksleier kontak  asb. die kerkkantoor of leraars.
n Paar dames van ons gemeente is deel van n omgee groep by Goue Aar ouetehuis. Indien daar iemand is wat bereid is om 4 decoders te skenk, hulle is te koop by Pep Stores vir R399 elk.  Die betrokke gang se mense sal dan elkeen n duidelike beeld h op hulle TV skerm (tans baie vlokkies) en daar is 18 kanale wat NIKS kos per maand nie. Die installasie van die dish en lyne na die kamers word deur iemand geborg, ons kort net die decoders asseblief. Kontak asseblief vir Beryl Els by 084 999 33 88 of werk 022 486 5550. Baie dankie dit word opreg waardeer.