NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
23 September tot  29 September 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.           Spr. 3:6
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Ons Spesiale 10de insameling tot op datum staan  op R 519 143.00  teenoor n begroting van R550 000.00

Baie dankie vir elkeen se bydrae.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za

Ons benodig dringend n Sameroeper vir die Gholfkomitee t.o.v. ons Gholfdag wat plaasvind op 3 November 2018.
Kontak asb. vir Flippie Brandt by  082 899 4071 of Ds. George Prinsloo by 083 447 6166.
Daar is n gesin wat dringende mediese onkoste het wat aangespreek moet word.

Dit is regtig n noodgeval.

Indien u kan help kontak asb vir Ds Jan Steyn by 082 872 4314, Ds George Prinsloo by 083 447 6166 of Wehan Wessels by 082 493 7237.
Kennisgewing
Ds. George Prinsloo is met Sabbatsverlof
vanaf 24 Junie tot
23 Julie 2018.
Appie vd Merwe (Koster) gaan met verlof vanaf
6 tot 15 Julie 2018
Marietjie Endemann vra baie mooi of daar mense is wat bereid is om koeke en terte te bak vir die Grootkoeke en Terte tafel.

Dit sal baie waardeer word.

Kontak vir Marietjie by 076 661 1545
BASAAR!! BASAAR!!
Teken solank aan!!
29  September 2018
Swartland-Noord Malmesbury se Basaar op Kerkperseel vanaf 08:30.
Meer inligting sal later volg.
Ons begin met n Steakete op Woensdag, 26 September.
Kaartjies is reeds beskikbaar by die kerkkantoor.
Kom koop jou kaartjies betyds, moenie hierdie geleentheid misloop nie.

Helpende Hande
n Hartlike dankie aan die gemeente vir al die skenkings vir ons HH kos stoor asook ons klere stoor. Daar is tans 9 gesinne wat hampers kry (17 persone) en hulle waardeer alles, dit raak ons harte werklik as hulle opgewonde raak oor tandeborsels en tandepasta wat deel van die hamper is, iets wat ons almal so vanselfsprekend aanvaar.

As iemand iets wil skenk, ons benodig tans toiletpapier, kookolie, suiker, tee & koffie.
Neem asb. kennis dat die Kinderdankoffer verskuif na volgende kwartaal.