NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
24 November 2019 tot 30 November 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
Het u n behoefte aan n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - Ons het hoop
0792846166

GESAMENTLIKE EREDIENSTE EN PREEKBEURTE

Geliewe daarop te let dat daar gesamentlike eredienste met Swartland vanaf 8 Desember 2019 tot en met 12 Januarie 2020  sal wees by Swartland Noord.

Preekbeurte soos volg:

8 & 15 Desember   -  9:00  Ds George Prinsloo
22 Desember -  9:00  Ds Jacobus Snyders, Erediens & Doop
25 Desember -  8:00  Ds Jan Steyn
                            9.30  Ds Jan Sten
29 Desember -  9:00  Prop. Kobus Maass,  Erediens &    
                                             Doop  Ds Jan Steyn
5 Januarie 2020 -  9:00  Ds Jan Steyn
12 Januarie 2020   -   9:00  Prop. Kobus Maass
Gemeentekommunikasie
Die kerkraad is in die proses om die kommunikasie na die gemeente op te skerp en beoog om van die Telegram applikasie gebruik te maak. Kan die lidmate wat oor slimfone beskik en nog nie hierdie toepassing afgelaai het nie, dit asb installeer aangesien daar binnekort toets boodskappe hierop sal gestuur word. Julle samewerking word waardeer in die verband.

Ons wil graag die lidmate aanmoedig en versoek dat hulle deel sal raak van hierdie alternatiewe metode van kommunikasie. Daar is al 152 lede deel van hierdie kanaal en word tans gebruik om voorlopig sommer net eers die afkondigings mee te versprei. Sodra die ledetal substansieel is sal die kanaal gebruik word om belangrike inligting deur te gee aan die gemeente.

Die installasie proses is baie vinnig en kan in onder 5min afgehandel wees. Nie nodig om enige wagwoorde te skep of onthou nie. Die platform gebruik u telefoon nommer as sekuriteit. ? SMS met ? kode word gestuur na u nommer ter bevestiging en dan is u ingeteken. Soek dan as vir die kanaal naam NG Kerk SN Gemeente Groep en kies om deel te word aan die onderkant van die skerm. Ons sien uit om u as deel van hierdie nuwe uitdaging te verwelkom.
KERSDAG DIENSTE

Geliewe kennis te neem daar sal twee Eredienste wees op Kersdag 8.00 & 9.30  gelei deur Ds Jan Steyn
Senior Kategese
Ons benodig persone wat bereid is om te help met Senior Kategese vir 2020, indien u graag sou wou help kan u u name by die Kerkkantoor opgee
VROUEAKSIE NOOI U
HARTLIK UIT NA N
DANKIE-S-TEE VIR U HUIS- EN TUINWERKERS
DATUM:  1 DESEMBER
TYD:  09:30 (KERKDIENS)
N LEKKER SAAMKUIER IN KERKSAAL NA AFLOOP VAN DIENS
RSVP:  20 NOV (by kerkkantoor)
(Elke gesin bring vooraf n bordjie eetgoed na kerksaal.  Koffie, tee en sap sal voorsien word)

Kennisgewing!!
Geliewe kennis te neem die Kerkkantoor sluit op Vrydag 13 Desember en open weer op 6 Januarie 2020. Ds Jan is met verlof vanaf 25 November tot 23 Desember en Ds George vanaf 23 Desember tot 5 Januarie 2020
.
GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE WEEK

Dinsdae:       06:30  Mans Bybelstudie
Woensdae:  06:00 CBMC
                      09:30 Biduur ACVV DIenssentrum
                      15:30 Sendingondersteuners
Vrydae:        09:00 Gebedsvriendin
Sondae        09:00 voor kerk in die Konsistorie
Elke tweede Woensdag tussen 13:00 - 14:00 - Stilword geleentheid in die Kelder
KEVIN LEO (XXI) CD’S TE KOOP
Cd’s te koop na kerk by John Dürr @ R150,00, en weer
Maandag by die Kerkkantoor.
SONDAG 24 NOVEMBER 2019

Die groen Sondag-Uitreik:  verskuif na
1 Desember, waar ons met die Gr 7 - 10s gaan gesels oor die doop, en daar gaan kaartjies gemaak word vir die huiswerkers se dankie s tee.