NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
19 Mei 2019 tot 25 Mei 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Terugvoer: Malmesbury-gemeentes se ondersteuningsprojek vir Karoo-vroue:

Die harte en hande van ons omgewing se mense het pgegaan vir die projek om hierdie vroue te ondersteun en bemoedig met 'n geskenkpak vol toiletware! Baie baie dankie vir elke pakkie wat reeds afgelewer is, of nog voorberei word.
Malmesbury-gemeentes se pakkies word op 31 Mei in Laingsburg tydens n damestee oorhandig. Die program sal ook die vroue emosioneel verryk.
Omdat vroue van naburige Swartlandse dorpe ook begin pakkies insamel het, rel ons nou dat daardie pakkies op 7 Junie tydens n Sutherland-byeenkoms uitgedeel word, ook met n motiveringspreker.
Bid groot asb vir hierdie byeenkomste, dat alle gesprekke, asook die uitdeel en ontvang van die pakkies waarlik in die gees van Christus sal plaasvind. 
Beloofde pakkies kan tot 28 Mei ingehandig word by die onderskeie kerkkantore. Mense wat op 29 en 30 Mei wil help om die laaste afronding te doen aan geskenkte produkte wat nog tot pakkies omskep moet word, sal welkom wees.

Skakel Sarie Nell (076 528 2955) vir enige navrae.

Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
Helpende Hande wil elkeen bedank vir die bydraes aan ons stoor.

Kospakke word gelewer soos per die behoefte van die gesinne, in ons  gemeente asook in  Moeder gemeente en ons sal nie in die posisie wees om n verskil te maak sonder julle nie.

Ons benodig die volgende asseblief:
Melk ,  rys , enige pap en sunlight liquid.
Ons 10de insameling staan tans op
R494 471,00
Daar is begroot vir R550 000.00 amper daar!
Baie dankie, vir elkeen se bydrae!
Het u n behoefte aan n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - Ons het hoop
0792846166
BASAAR - WIT OLIFANTTAFEL
In aanloop tot die basaar in September is die behoefte groot aan bruikbare artikels vir ons wit olifanttafel.  Enige items wat u nie meer nut voor het nie, en nog in werkende of bruikbare toestand is, kan by die kerkkantoor afgegee word, met u waarde daaraan gekoppel, bv. elektriese toestelle, sporttoerusting, meubels en huishoudelike items of enige artikel wat kan bydra tot n inkomste. Items/artikels kan deurlopend afgegee om verkoop te word (u hoef dus nie te wag tot die dag van die basaar nie).  Ons kan items kom oplaai.. indien u nie vervoer het nie. Kontak gerus die kerkkantoor
Vroue-aksie Swartland-Noord

God het aan vrouens spesiale gawes gegee en vrouens as spesiale gawes aan gemeentes en families en gesinne gegee.
Vrouens is veral die opvoeders van ons kinders en die mense wat aan die volgende geslag geestelike en emosionele leiding gee.
Die omgee-kant en die versorgingskant en die diens-kant van die gemeente kom veral deur die bediening van vroue na vore.
Ons wil graag in die gemeente 'n vroue-aksie loods waar vroue jonk en oud, in verhoudings of enkellopend in mekaar se
geselskap kan kom om mekaar te dien en hul roeping uit te leef in die gemeente en ook in ons brer gemeenskap in Malmesbury.
Ons wil jou nie besig hou en jou tyd mors nie. Ons wil jou toerus om beter die rolle te kan aanpak waarin jy staan, om deur die
ondersteuning van ander vroue versterk te word in jou geloof en om die geleentheid te kry om jou roeping in terme van diens en
betrokkenheid in die gemeente en gemeenskap te kan uitleef. As Kerkraad glo ons baie sterk in hierdie aksie, want ons het al te
veel gesien watter wonderlike dinge gebeur as vroue saam staan en saam werk.
Sondag 26 Mei 2019 gaan iets spesiaal wees met Ankia du Plooy wat ons gaan kom besoek.
Passiespele DvD kan by
Kerkkantoor bestel word @ R65,00