NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord ďParadysĒ en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
13 Januraie 2019 tot 19 Januare 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
ďWie op die Here vertrou met hom gaan dit goed.Ē
Spr. 16:20
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cdís  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
HELPENDE HANDE:

Die span van HH wil BAIE, baie dankie sÍ vir elke skenking wat ontvang is.

Dit word werklik opreg waardeer  en ons is dankbaar vir die ongelooflike seŽninge wat ons ontvang van die Gemeente, wie werklik oop hande en harte het!

Ons wens een en elk Ďn GeseŽnde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar.

NS: Onthou asseblief nog van die kos vir die persone wat kan gee, ons moet nog steeds die kos aflewer, al die Sondae.
VELDTOG 2019 staan die jaar stil by die KRUIS, en spesifiek deur te luister na Jesus se 7 kruiswoorde. Vanaf 3 Februarie behandel ons die eerste 6 kruiswoorde vir n tydperk van 6 weke, met die voltooiing van  die 7de woord rondom paastyd voltooi. Toerusting vir veldtogleiers vind plaas op Dinsdagaand, 22 Januarie, om 18h30 in Noordgemeente se kelder. Boekies sal dan beskikbaar wees vir leiers, of daarna by onderskeie kerkkantore. Op Sondag 17 Februarie word n gesamentlike buitelug erediens gehou rondom die 3de kruiswoord by HoŽrskool Swartland se rugbyveld. Besonderhede oor die formaat sal eersdaags bekend gemaak word. Almal word uitgenooi na eredienste en om weer vir ten minste gedurende die veldtogtyd by n kleingroep in te skakel. Die Veldtogspan se gebed is dat ons nader aan die Kruis en die aard van God se liefde sal beweeg gedurendie die veldtog en die daaropvolgende lydensweke. Vir enige navrae oor veldtog, kontak Gey Kriek (082 335 0520), en vir navrae oor kleingroepe, kontak Gielie Du Toit (083 775 2523) of die relevante kerkkantoor.

Graad R tot Graad 6 Kategese kom na die erediens in die Saal bymekaar om in te skryf.
Graad 11 Finalejaar Katkisante kom na die erediens in die Konsistorie bymekaar om in te skryf.
Senior Kategese
Die Jeugkommissie benodig ten minste 4 kategete  om met die senior kategese (Graad 7 tot 10) te help. Ons doen Ďn beroep op enige iemand maar veral ook die ouers van hierdie groep kinders om te kom help  met die begeleiding van die kinders.
Senior kategese kinders, Graad 7-10, skryf na die erediens in die Kelder in. Die Kategete sal vir hulle aandui in watter lokale die kinders bymekaar gaan kom.
2019 Almanakke is beskikbaar in die kerk en kantoor vir nuwe lidmate asook vir lidmate waar daar nie wyksleiers in wyke is nie.

Let asb daarop dat die Spesiale 10de insameling se koevert foutiewelik by Oktober vasgekram is deur die drukkers, dit moet by Maart aangeheg word.