NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord “Paradys” en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
7 Julie tot 14 Julie 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”
Fil. 4:13
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cd’s  neem op die tafel in die voorportaal.
Ons Spesiale 10de insameling tot op datum staan  op R 519 143.00  teenoor ‘n begroting van R550 000.00

Baie dankie vir elkeen se bydrae.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart lę om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

Elkana Childcare Comfy Kids Projek
Wen een van 3 fantastiese pryse t.b.v. hierdie projek.
Pryse:
Diamant hangertjie van First Diamond
Tandem valskermsprong van Mother City Skydiving
1 Nag se verblyf vir 2 van Nova Constantia Boutique
Hotel
Koop ‘n lootjie vir R100
Besoek gerus die facebook blad @comfykidsproject vir
meer inligting.
Kontak Heidi Wahl by 073 668 3814 of
heidi@firstdiamonds.co.za
<mailto:heidi@firstdiamonds.co.za>
(Lootjies ook te koop by Noord kerkkantoor)
Helpende Hande
‘n Hartlike dankie aan die gemeente vir al die skenkings vir ons HH kos stoor asook ons klere stoor. Daar is tans 9 gesinne wat hampers kry (17 persone) en hulle waardeer alles, dit raak ons harte werklik as hulle opgewonde raak oor tandeborsels en tandepasta wat deel van die hamper is, iets wat ons almal so vanselfsprekend aanvaar.

As iemand iets wil skenk, ons benodig tans toiletpapier, kookolie, suiker, tee & koffie.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za

Boetman, die junior seunskoshuis van De La Bat skool op Worcester het  afgebrand. 17 seuns - ouderdomme 7 tot 11 jaar - het al hul besittings verloor. Klere, skoolklere, beddegoed en linne. Die huismoeder het ook alles verloor.
Navrae oor bydraes kan gerig word aan die maatskaplike werker, Maryke le Roux.
Finansiële bydraes kan in die skoolrekening inbetaal word. Verwysing: Boetman.
De la Batskool
FNB Worcester
Bankkode 200 407
Rekeningnommer 54330050293
Telefoon 023 342 2560
epos: blocked::blocked::mailto:finance@delabatskool.co.za
Oesland Cabernet & Kerrie Kuier

Bekendstelling van 2017 Oesland Cabernet
Datum: 26 Julie 2018     
Tyd: 18:30
Plek: Myrtledene (Hofstraat Kelder) R150 pp ten bate van NGK Swartland Moedergemeente
Navrae: Wim Smit
083 270 2352

Kaartjies beskikbaar by  Kerkkantoor SWL & Cherry Lane

Lidmate is welkom om van die DVD’S op die tafel in die voorportaal van die kerk te neem en tuis te kyk of dalk in omgeegroepe te gebruik. Dit moet net weer teruggebring word dat iemand anders dit ook weer kan gebruik.

Baie dankie aan die lidmaat wat dit vir ons geskenk het.
Kennisgewing
Ds. George Prinsloo is met Sabbatsverlof
vanaf 24 Junie tot
23 Julie 2018.
Appie vd Merwe (Koster) gaan met verlof vanaf
6 tot 15 Julie 2018
Neem asb. kennis van ‘n  Dankseggingsdiens vir Vrydag, 27 Julie 2018 om 13:00 op die parkeerarea voor die Stadsaal.

Munisipale Bestuurder