NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
10 November 2019 tot 16 November 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
Het u n behoefte aan n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - Ons het hoop
0792846166

KINDERKRANS KERSPROJEK

Op  27 November hou ons Kersfees kinderkrans vir die plaaskinders,  enige bydrae is welkom, bv:  lekkers, koekies, chips en koeldrank. Dit
kan by die Kerkantoor afgegee word.
GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE WEEK

Dinsdae:       06:30  Mans Bybelstudie
Woensdae:  06:00 CBMC
                      09:30 Biduur ACVV DIenssentrum
                      15:30 Sendingondersteuners
Vrydae:        09:00 Gebedsvriendin
Sondae        09:00 voor kerk in die Konsistorie
Elke tweede Woensdag tussen 13:00 - 14:00 - Stilword geleentheid in die Kelder
Gemeente Kommunikasie

Die kerkraad is in die proses om die kommunikasie na die gemeente op te skerp en beoog om van die Telegram applikasie gebruik te maak. Kan die lidmate wat oor slimfone beskik en nog nie hierdie toepassing afgelaai het nie, dit asb installeer aangesien daar binnekort toets boodskappe hierop sal gestuur word. Julle samewerking word waardeer in die verband.

Die proses om die lidmaat databasis op te dateer en op datum te hou is ? aaneenlopende taak.  Hiermee dan net weereens n vriendelik versoek aan ons lidmate om asseblief met die kerkkantoor te skakel of ? epos na admin@ngksn.co.za te stuur met julle kern kontak besonderhede.
Gebed voor ek begin studeer

Here ons Vader,
Waar ek nou moet begin studeer bid ek vir u teenwoordigheid. Wees asseblief naby my in die lang, eensame ure wat voorl.  Maak my verstand helder sodat ek die koring van die kaf kan onderskei.  Help my om getrou te werk en te volhard al is daar so baie wat my aandag kan aflei - dinge wat ek eerder sou wou doen.

Baie dankie vir krag en gesondheid en die gawe van n goeie verstand wat ek onverdiend uit u hand ontvang het.  Leer my om dit uit dankbaarheid slegs tot u eer te benut.

VROUEAKSIE NOOI U
HARTLIK UIT NA N
DANKIE-S-TEE VIR U HUIS- EN TUINWERKERS

DATUM:  1 DESEMBER
TYD:  09:30 (KERKDIENS)
N LEKKER SAAMKUIER IN KERKSAAL NA AFLOOP VAN DIENS
RSVP:  20 NOV (by kerkkantoor)

(Elke gesin bring vooraf n bordjie eetgoed na kerksaal.  Koffie, tee en sap sal voorsien word
)
VROUEAKSIE NOOI U
HARTLIK UIT NA N
DANKIE-S-TEE VIR U HUIS- EN TUINWERKERS

DATUM:  1 DESEMBER
TYD:  09:30 (KERKDIENS)
N LEKKER SAAMKUIER IN KERKSAAL NA AFLOOP VAN DIENS
RSVP:  20 NOV (by kerkkantoor)

(Elke gesin bring vooraf n bordjie eetgoed na kerksaal.  Koffie, tee en sap sal voorsien word)