NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
21 Oktober  tot  27 Oktober 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Geniet vandag die handewerk van God en die sigbare tekens van sy teenwoordigheid in jou lewe en in die natuur.
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Ons Spesiale 10de insameling tot op datum staan  op R 519 143.00  teenoor n begroting van R550 000.00

Baie dankie vir elkeen se bydrae.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za

Swartland Noord Gemeente Gholfdag
Datum:
3 November 2018
Kostes: R280/speler
Sluit in: Halfweg huis en Steak ete
Inskrywings: by Gholfklub
Borge: Kontak vir Peter Hardcastle by 083 628 9668.
Ons is diep dankbaar vir die gemeente se skenkings, ons is baie gesend.

Ons wil vir elkeen verseker van die ongelooflike dankbaarheid van elkeen van die gesinne.

Ons benodig mans en dames roll on, seep en tandeborsels, indien iemand iets wil skenk.

Ons Laserus projek, ons sukkel bietjie om 18 etes elke Sondag te kry en wil groot asseblief vra vir meer etes.

Sou ons meer as 18 kry, vries ons die ander vir n Sondag.

Ek wil ook baie dankie s aan die gemeente lede wat elke week vir ons kos bring,  tot 4 etes op n Sondag, elke Sondag! Dankie ook aan die mense wat n vrug of bederfie by die kos sit.

Laastens, baie  dankie aan  Woolworths vir die skenkings,  dit gee ons af deur die week soos ons dit kry en is WERKLIK n baie groot bederf vir ons gesinne.
Aandskemering hou basaar op Saterdag, 27 Oktober 2018
Ons wil graag vra of daar nie persone is wat vir ons by tafels kan help nie. Dan vra ons ook skenkings vir ons groot koek tafel en beskuit tafel. Enige bydraes sal welkom wees.
Enigeen wat belangstel om te help kan ons kontak vanaf Maandag, 8 Oktober 2018. Die bydraes van produkte moet nie later as die Vrydag, 26 Oktober 2018 afgelewer word nie.
By voorbaat dank
Mev van Waardhuizen
Bestuurder van Tehuis.
Aandskemering benodig items wat in onbruik is vir hulle Wit Olifant tafel vir die 25ste Oktober 2018
Enigiets is welkom!
Dringend Interkerklike gebedsnetwerk
7 Days on the Wall
Datum:
21 Oktober - 28 Oktober
Verander na Shofar Kerk
bokant Clicks
Snags-tuis
Uitroep vir Geestelike Deurbraak in Suid-Afrika
Geestelike Ontwaking
(Jesaja 62: 6,7)
Redding van Ongeredde Siele
(Hand. 15: 16,17)
Sosiale Herstel
(Lukas 18: 7,8)
Hoop om almal daar te sien.
Graag herinner ons die wyksleiers en wykslede  daaraan om vir die Matrieks in hulle wyke te bederf met lekker bederfsakkies, tydens hulle eindeksamen.
Ons wens ook elke matriekleerling sterkte toe met die eksamens!
Neem asb. kennis dat die Kerkraadsvergadering van Donderdag,
25 Oktober 2018 verskuif na Donderdag,
22 November 2018.