NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord “Paradys” en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
17 Maart 2019 tot 23 Maart 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
“Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed.”
Spr. 16:20
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cd’s  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Wees ingelig!
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za
Helpende Hande

Ons benodig asb. melk, opwasmiddel, toiletpapier, macaroni, spaghetti, suiker, koffie, blikkies tamatie relish, pasta, olie, sopmensel en pakkies of blikkies sop.
Baie baie dankie vir al die ruim skenkings, dit word opreg waardeer.
Belangrike inligting rondom Paasfees viering
Woensdag, 17 April 2019 Stilword en meditasiegeleentheid in die Kelder deur Dr. Stella Potgieter vanaf 18:30 tot 19:30

Vrydag, 19 April 2019 Gesamentlike Erediens/Nagmaal Swartland Noord Kerk deur Ds. Jan Steyn om 09:00

Sondag, 21 April 2019 Gesamentlike Erediens Swartland
Noord Kerk deur Ds. Jacobus Snyders om 09:30


2019 Almanakke is beskikbaar in die kerk en kantoor vir nuwe lidmate asook vir lidmate waar daar nie wyksleiers in wyke is nie.

Let asb daarop dat die Spesiale 10de insameling se koevert foutiewelik by Oktober vasgekram is deur die drukkers, dit moet by Maart aangeheg word.

Maartmaand is ons Spesiale 10de insameling
Koevertjies kan by die kerk of kerkkantoor ingehandig word, of kontak u wyksleier om dit te kom afhaal.
Ons 10de insameling staan tans op R 168 976.00

Baie dankie, vir elkeen se bydrae!
Aandskemering nooi u vriendelik uit na ons
Witolifant verkope
Kom snuffel rond en ontdek ware winskopies
30 Maart 2019-9am
Pleinstraat 6-Parkeerarea tussen Amandelrug en Aandskemering
Daar is talle winskopies oa:
Klere, skoene, linne, gordyne, kombuistoerusting, beddens, fiets, diefwering, houtplanke ens.
(gemeentelede  maak asb. bekend aan u huishulpe, tuinwerkers asook by u besighede).

Kom smul aan al ons heerlike pannekoek, worsbroodjies, gemmerbier, vetkoek en kerrie, plaatkoeke en roosterkoeke.

Kansa benodig vrywilligers om opgelei te word om pasiente en familie, emosioneel by te staan
(nie fisiese versorging soos verpleging nie).

Kontak Hester Smit by (022) 482 1111.
Ds. Jan Steyn gaan met verlof vanaf 15 tot 24 Maart 2019

Anna-Maré neem haar afnaweek op 17 Maart en verlof op 24 en 31 Maart 2019
Goue Aar Tehuis benodig dringend die dienste van ‘n Geregistreerde Staf Verpleegster of Geregistreerde Verpleegkundige  (Suster) wat beskikbaar is om vir drie maande aflos werk te doen. (Dagdiens) Kontak asb die Bestuurder Leon Venter by 022 486 6240 of goueaar@telkomsa.net <mailto:goueaar@telkomsa.net>