NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord Paradys en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
17 Maart 2018 tot  24 Maart 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Neem asb. kennis dat daar nie meer tee in die kelder bedien gaan word na afloop van eredienste nie
Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
Spreuke 3:6
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cds  neem op die tafel in die voorportaal.
Helpende hande
n Hartlike dankie aan die gemeente vir al die skenkings vir ons HH kos stoor, die persone aan wie ons die kos gee se dankbaarheid ken geen perke nie.
As iemand iets wil skenk, ons benodig tans toiletware en skoonmaak middels.
Laserus projek
Tye is maar moeilik en 15 persone kry Sondae kos en hulle sien so uit daarna.
Ons voorsien dat die aantal gaan vermeerder so ons wil net n BAIE,  baie dankie vir die kos wat gereeld saamkom kerk toe, ons sukkel partykeer om 15 etes te kry en dan  moet ons aankoop by die Spar.

As n paar Laserus bakke huis toe  geneem kan word en daar word kos gemaak deur die week, skep n ete of 2 uit en vries dit, dan kan dit net Sondagoggend gebring word.
Julle is ook meer as welkom om dit af te gee by die Kerkkantoor om in hulle vrieskas gebre te word.

Baie dankie ook aan die persone wat op so n gerelde basis kos bring, ons waardeer dit baie.
Ds George neem verlof op 17 & 18 Maart 2018.
Veldtog 2018

Ons Veldtog begin Sondag, 18 Februarie

VELDTOG 2018 met die tema HUISGELOOF skop af op Sondag, 18 Februarie. Die beoefening van huisgeloof (huisgodsdiens) word al hoe groter uitdaging in ons gejaagde wreld. Vir ses weke gaan ons mekaar help toerus om in ons gesinne en kleingroepe weer huisgeloof  te beoefen en hopelik te vestig. Prettige en praktiese hulpmiddels word aangebied vir alle ouderdomsgroepe om hierdie reis saam mee te maak. Bekendstelling en opleiding vir kleingroepleiers vind plaas op Dinsdag, 14 Februarie in Noord gemeente kelder. Intussen kan deelnemers veldtogmateriaal by die onderskeie kerkkantore van Moeder en Noordgemeentes  bekom teen R50. Ons beveel aan dat 1 pakket per deelnemende gesin aangeskaf word. Op 25 Maart sluit ons af in onderskeie gemeentes met n verassende praktiese viering van die tema gedurende die onderskeie eredienste. Meer inligting hieroor volg gedurende die veldtog. Kontak gerus die kerkkantoor of Gey Kriek (082 335 0520) vir enige verdere navrae.


Mobiele etes

Ons benodig asb. lidmate of Bybelstudiegroepe wat bereid is om te help met die Mobiele etes
(vir 13 mense op Woensdae) vir die 1 ste kwartaal.

21, 28 Maart

Kontak asb. vir Justine Koch by (022) 482 3527/ 084 588 4066 of die kerkkantoor by
(022) 482 1407.
10de Insameling Maart

Graag wil ons gemeentelede herinner aan ons 10de  insameling.
Ons moedig u as gemeente aan  om Maart te gebruik om u bydrae te maak om ons Gemeente in staat te stel om Gods Woord uit te dra.
(Koevertjie is aangeheg op almanak).
Finansies is maar soos oral onder druk, daarom doen ons n beroep op almal om n bydrae, hoe gering ookal, te maak.

ONDERWEG MET MY KIND EN SY GELOOF: GELOOFSVORMING

van voorskool tot laerskoolkind
19 Maart 2018
NG Swartland-Noord
Die Kelder
7 uur
Toerustingsessieaanbieder:
Dr Stella Potgieter
Elkana Kinders
Ons gemeente is betrokke by die Elkana Kinders d.m.v. besoeke, liefde en omgee. Ons poog om vir elke kind n Tannie/Oom te kry wat hom of haar bietjie kan bederf. Ons benodig nog mense, wat betrokke kan raak asb. As kinders jou passie is, kan jy die kerkkantoor kontak by 022 4821407.

Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk