NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord “Paradys” en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
11 Augustus 2019 tot  17 Augustus 2019
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cd’s  neem op die tafel in die voorportaal.
Vrydag Nuus
NG Kerk Wes-Kaapland Elektroniese nuusbrief
Kry ons kerk se nuus weekliks direk, vars en akkuraat.
Teken gratis in met jou naam en e-posadres by media@kaapkerk.co.za

KAIROS UITREIK
Kairos, benodig klein koekies of enige skenkings is welkom vir hul uitreik op 12 - 15 September. Kontak:  Koos van der Linde - 082 768 3772, of Peter Hardcastle - 083 628 9668

Helpende Hande
Daar is ‘n behoefte aan blikkies gemengde groente, tamatie en uie smoor, melk en skoonmaakmiddels.
Baie dankie vir die ruim skenkings van  die afgelope week , dit word opreg waardeer
Het u ‘n behoefte aan ‘n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - “ Ons het hoop”
0792846166

BASAAR - WIT OLIFANTTAFEL
In aanloop tot die basaar in September is die behoefte groot aan bruikbare artikels vir ons wit olifanttafel.  Enige items wat u nie meer nut voor het nie, en nog in werkende of bruikbare toestand is, kan by die kerkkantoor afgegee word, met u waarde daaraan gekoppel, bv. elektriese toestelle, sporttoerusting, meubels en huishoudelike items of enige artikel wat kan bydra tot ‘n inkomste. Items/artikels kan deurlopend afgegee om verkoop te word (u hoef dus nie te wag tot die dag van die basaar nie).  Ons kan items kom oplaai….. indien u nie vervoer het nie. Kontak gerus die kerkkantoor

BLOMMEFEES

Indien daar enige vrywilligers is met “vlytige vingers” wat bereid is om te help met die blommefees, kontak asseblief vir tannie Rala Lesch
Passiespele DvD kan by
Kerkkantoor bestel word @ R65,00
Wie op die Here vertrou met hom gaan dit goed” Spr. 16:20
Hope Through Action se nuwe sportsentrum is dringend opsoek na ou speelgoed vir hul Speelgoed biblioteek en wol/materiaal vir die vaardigheidsklasse vir volwassenes. Kontak asseblief
Tania Botha (083 866 7771

Vroue aksie
8 Augustus
“Vroue Jesus sien jou”
Kerksaal om 19:00

VERLORE HORLOSIE

By die Kerkkantoor is ‘n verlore horlosie, wat agter gebly het na die Passiespele. U is welkom om te kom kyk, of dit dalk aan u behoort!