NG KERK
SWARTLAND-NOORD
NUUS
Almanak
Voordat u op die skakel kliek, probeer antwoord, of die plekke in die Bybel kry waar hierdie "item" gevind word en wat dit beteken.
Effe moeiker? Wat is die betekenis van die woord “Paradys” en waar was die presiese plek??
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Vuurwarm Kerknuus
20 Mei 2018
keuse hier onder
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per debiet- order u maandelikse bydrae te gee.
.
Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605


Ons benodig dringend die hulp van mense, met die vervoer van pasiente, wat bestraling moet kry.
Kontak asb. Vir Rala Lesch by 022 4823427 of 073 255 7614 of die kerkkantoor by  022 48 21407.
 
 
Neem asb. kennis dat daar nie meer tee in die kelder bedien gaan word na afloop van eredienste nie
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”
Fil. 4:13

Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Lig asb. die kerkkantoor in indien u verhuis het en of enige inligting soos selfoon nommers of epos adresse verander het
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate kan van die boeke en cd’s  neem op die tafel in die voorportaal.
Ons Spesiale 10de insameling tot einde Maart staan  op R 462 898.00 teenoor ‘n begroting van R480 000.00

Baie dankie vir elkeen se bydrae.
Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart lę om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk

NG Swartland-Noord
Afkondigings

Klub 60
Maandag  21 Mei:  Spesiale Voorskou van die
Hoërskool se musiekproduksie “The Diva” om
16:00 in die Skoolsaal. Prys vir seniors is slegs
R30. Meld asb vanaf 15:30 aan by die skool. Skakel
asb vir Johanna 022 482-3651 of 081 270 0570
indien jy vervoer benodig.

Kerkraadsvergadering
vind op Donderdag 24 Mei om 19:00 in Die Kelder
plaas.

Voorbidding
Louis Schmidt, Fontuine Villiage - hospitaal
Rian Kreuiter, Simmentalerstr - gaan vir groot
operasie

Senior lidmate verjaardae
Trinette Boshoff, Wandelstr - 23 Mei
Baie geluk