NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Maart en April 2014
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds. George Prinsloo   2 Maart 2014
Teks:  Fil.2:1-5 en Joh.13:1-5
Tema: Geroep om te dien! Ja, mekaar te dien.
Preek:    God meet ons nie aan hoeveel mense “onder ons werk” of hoeveel mense aan  
ons rapporteer nie of wat ons besigheidsomset in ‘n jaar is nie. Dit is nie vir God belangrik  
in watter fabrikaat jy ry en watter adres jou huis of huurhuis is nie. Dit gaan nie oor die  
beker nie, maar oor wat binne in die beker gebeur en hoe dit binne die beker geleef word.  
Die klere, die uiterlike voorkoms, die verganklike kan ons bekoor en betower terwyl die  
geurige koffie - die lewe soos dit bedoel is om te lewe, by ons verbyglip ........
Ds. George Prinsloo   9 Maart 2014
Teks:  Matt.6:19-21 en 1 Tim.6:17-19 en Rom.12:1,2
Tema: Aanbidding saam met ander is om dieselfde skat bymekaar te maak.
Preek:    Die algemeen bekende uitdrukking:
Hy aanbid die grond waarop sy vrou/kindpa/ma loop!  
Verduidelik die feit dat so iemand besondere respek en waardering vir die persoon het.  
Dat hy bykans als sal opoffer of alles in sy vermoeë sal doen om die persoon te bedien en  
te sorg dat die persoon geliefd en beskerm sal bly ........
Ds. Jan Steyn   23 Maart 2014
Teks:  Hebreers 10:19-25
Tema: God se getrouheid en ons getrouheid.
Inleiding: God is getrou:
God is getrou. As ek hierdie woorde lees dink ek onwillekeurig aan die verhaal van die  
twee botaniste of plantkundiges wat deur die valleie van Skotland gereis het op soek na  
skaars voorbeelde vir hulle versamelings. Eendag sien hulle baie skaars en besondere  
blom raak, maar groei in diep donga waar hulle glad nie kon uitkom. Hulle gaan na naaste  
dorpie en soek seun wat hulle kan help. Hulle moes hom aan tou laat afhys om blom vir  
hulle te pluk........
Ds. Jan Steyn   16 Maart 2014
Teks:  Romeine 5:1-11
Tema: Vrygespreek
Inleiding: God het ons vrygespreek omdat ons glo (vers 1)
Die eerste woorde van Romeine 5 is dat God ons vrygespreek het en met God word  
bedoel God die Vader. Soms glo ons die vals onderskeid wat sommige mense verkondig  
van die sagte en liefdevolle Jesus wat gestel word teenoor die kwaai en wraakgierige God  
die Vader. Hierdie beeld van God die Vader lei mense dan veral uit die Ou Testament af.   
........
Ds. Jan Steyn   30 Maart 2014
Tema: Genade is altyd groter as sonde
Teks: Romeine 5:12-21
Inleiding: Ons het twee stamvaders: Die eerste een is Adam.
Adam was die eerste mens. Hy het van God die wet of gebod ontvang om nie te eet van die  
vrugte in die middel van die tuin van Eden nie. Maar Adam is ongehoorsaam en eet saam  
met sy vrou Eva wel van die vrugte. So het sonde en ongehoorsaamheid aan God deur  
Adam in die węreld ingekom. Maar nie net die sonde het deur Adam in die węreld ingekom  
nie. Die sonde se donker skaduwee ........
Ds. Jan Steyn   6 April 2014
Tema: Teks: Romeine 7:14-8:4
Tema: Waarheen vlug ek met myself?
Inleiding:
Twee seuns van ´n Engelse koning het op ´n keer vir hulle pa gevra: Word ´n ware  
gentleman gebore of gemaak? Sy antwoord was dat hulle self hierdie vraag moes  
beantwoord. Twee verskillende antwoorde het van die twee seuns gekom. Die een het  
gesę dat ´n ware gentleman gebore word en die ander een dat ´n ware gentleman gemaak  
word. Omdat die koning nie kon besluit watter antwoord reg is nie, het hy aan sy twee  
seuns die volgende uitdaging gestel. .......