NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Maart en April  - 2013
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ds. Jan Steyn Sondag 3 Maart 2013
Tema:  Onselfsugtige liefde
Teks:  1 Korintiërs 13: 5 en Filippense 2: 1-13
Preek:  Inleiding: Een van die woorde wat die meeste in ons samelewing gebruik word, is die
woord self. Daar is so baie begrippe wat net eenvoudig met die woord self begin: selfhelp,
selfsug, selfstandigheid, selfverheerliking, selfaktualisering, selfverheffing, selfvoldaan, 
selfwerksaamheid, selfvertroue. Rick Warren praat van die ek-behepte samelewing waarin
ons leef. In hierdie samelewing is die kernleuse: It's all about me. En saam daarmee? What
can I get? ..................
Ds. Jan Steyn Sondag 10 Maart 2013
Tema:  Rus
Teks:  Mattheus 11:25-30
Preek:  Inleiding: Peter Scazzero skryf oor plekke in die Midweste van Amerika wat sekere tye van die  
jaar deur hewige sneeustorms geteister word. Hierdie sneeustorms kan so hewig wees dat veral boere  
op plase hierdie tou span vanaf hulle huis se agterdeur na die skuur waar die koeie gehou word. Want  
die sneeustorms kan se hewig wees dat jy selfs midde in die storm selfs nie meer jou hand voor jou  
gesig kan sien nie.  ..................
Ds. George Prinsloo Sondag 17 Maart 2013
Tema:  Wat dryf jou om te doen wat jy doen?
Teks:  Filipense 3: 4b - 14
Preek:  Hoe is ons geleer om te meet oor wat waardevol is en wat nie ? Waaraan meet ons om te  
bepaal of iets of iemand die moeite werd is? Ek dink die samelewing is in ‘n massiewe versoeking om  
met ‘n ondoeltreffende gereedskapkis die lewe te wil aanpak. Die versoeking is verseker daar om jou  
eie lewe en die van ander se waarde te wil bepaal rondom dit wat uiterlik en blink gepoleerdheid  
is................
Ds. Jan Steyn Sondag 24 Maart 2013
Tema:  Brood van die Lewe
Teks:  Johannes 6
Preek:  Jesus is die Here: Johannes 6 vertel ons dat hierdie episode van die vermeerdering van die  
brood en Jesus se lering wat daaruit voortvloei, plaasvind by die see van Tiberias by die stad Tiberias  
(6:23). Tiberias was vir die Jode hierdie onrein stad, want dit was 'n nekropolis, 'n stad van die dood  
omdat dit op 'n plek gebou was waar voorheen grafte was. Dat Jesus juis op hierdie plek wat vir Jode  
onrein was, Sy wonderwerk doen, vertel iets van Sy mag as Here. Hy is geen gewone mens  
nie...............
Ds. Jan Steyn   31 Maart 2013 (Paassondag)
Tema:  Loop die opstanding deur joú lewe?
Teks:  1 Kor. 15: 1-11 en 58; 1 Tim. 1:12-17.
Preek:  Ons staan vas of gevestig in die evangelie:
Ek het vir vandag dieselfde teks gekies as wat my kollega verlede jaar met Paassondag  
hanteer het. Die rede is miskien omdat hierdie teks so baie sentimentele waarde vir my het.  
Ek het as tiener in my laaste drie jaar van hoërskool die teks van 1 Kor. 15 vers 10 bo my  
lessenaar vasgeplak gehad: Deur die genade van God is ek wat ek is. Tieners gaan mos maar  
deur baie emosies en in die warboel van emosies waardeur ek ook maar op daardie stadium  
gegaan het, het hierdie gedeelte my vastigeheid gegee..............
Ds. Jan Steyn   Sondag 28 April 2013
Tema: Is jy nagdissipel of dagdissipel van Jesus?
Teks:  Johannes 3, 7 en 19.
Preek:  Inleiding: Ons het verlede week begin met hierdie reeks oor dissipelskap. Iemand  
skryf baie mooi oor wat dissipelskap beteken: Dissipelskap is nie 'n program soos die  
dissipelskap kursusse wat ons al baie in die kerk gedoen het nie. Dis nie 'n event of  
gebeurtenis soos hierdie dissipelskap-preekreeks of dissipelskap-Sondag nie. Dissipelskap  
gaan oor ons hele lewe- dis 'n lewenswyse..............
Ds. Jan Steyn Sondag 21 April 2013
Tema:  Die koste van dissipelskap.
Teks:  Mattheus 16:13-28
Preek:  Inleiding: Christene en dissipels.
Jesus se eerste volgelinge het nie na hulself as Christene verwys nie. Om die waarheid te sê,  
die term Christen kom net drie keer in die hele Bybel voor. En die term Christen was die term  
wat buitestaanders tot die geloof Jesus se eerste volgelinge genoem het. So vertel   
Handelinge 11:26 dat in Antiogië Jesus se volgelinge die eerste keer Christene genoem  
is..............