NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Mei en Junie  - 2013
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Ds. George Prinsloo   Sondag 5 Mei 2013 - Dooppreek
Tema: HD - DVD vir jou en my!
Teks:  Matt.28:16-20
Preek:  Inleiding: Oor die afgelope 50 jaar het daar wonderlike ontwikkeling gekom wat
helderheid van klank en beeld betref. 8 mm kameras met swart en wit beeld sonder klank
waar jy moes vra as jy die beweging op die skerm sien: “Is dit nou oupa Kosie of pa Deon. 
Vandag is daar kamera’s en HD dekodeerders wat sein omskakel in beeld waar jy
sweetdruppeltjies en baardstoppels op mense se gesigte kan sien.  ..............
Ds. George Prinsloo   Sondag 26 Mei 2013
Tema: “Prison break”  In die Bybelstudieboek “Beleef God se genade” is die tema: Ons is  
skatryk.    
Teks:  Rom.5:1-5
Preek:  Vertelling van die reeks “Prison break”. 2 Broers. Michael en ?.. Peter.
Peter word vanwee misdaad in die tronk opgesluit. Michael besluit hy gaan hom haal. M het  
die argitek van die tronk goed geken en die ontwerp van die tronk op sy lyf in kodetaal laat  
tatoeer. Daarna het hy die “wet oortree” om seker te maak dat hy ook in die maksimum  
sekerheid tronk toegesluit word. Hy wou daar by sy broer wees  ..............
Ds. Jan Steyn   Sondag 2 Junie 2013
Tema:Dissipels kyk en leef vorentoe    
Teks: Lukas 9:51-62, 1 Konings 19:19-21 en Hebreërs 12:1-3
Preek:  Daar is die ou storie wat vertel word uit die dae van die ou Sowjet-Unie wat miskien  
iets illustreer van ons onwilligheid om Jesus ten volle te volg en werklik betrokke te raak by  
Sy saak as dit regtig iets van ons begin vra:
Die kommunistiese Party-amptenaar het by die boer aangekom en hom gevra: As jy twee plase  
gehad het, sou jy bereid wees om volgens ons goeie kommunistiese beginsels een daarvan  
aan die staat af te staan?  ..............
Ds. Jan Steyn   Sondag 16 Junie 2013
Tema: Geloofsonderskeiding
Teks:  Handelinge 15
Preek: 'n Diepsee duiker vertel eendag vir sy vriend dat hy eendag in diep water geduik het  
en dat dit skielik stikdonker om hom geword het. Hy vertel dat dit vir hom baie moeilik was om  
nie gedisoriënteerd en diep angstig te raak nie. Dit was 'n verskriklike gevoel, vertel hy, om  
onder die water te wees sonder om eers jou eie hande voor jou gesig te kan sien.  Jy kan nie  
eers een sentimeter sien nie. Jy weet nie watter rigting is boontoe nie. Ek het paniekerig  
begin raak, sonder koers en gewonder .................
Ds. Jan Steyn   Sondag 23 Junie 2013
Tema: Die kragbron van dissipelskap
Teks: 2 Konings 2 en Johannes 20
Preek: Ons het die afgelope kwartaal baie gepraat en saam gedink oor dissipelskap. Vandag wil ek saam met  
julle uit hierdie een teks uit die Ou en een uit die Nuwe Testament dink oor die kragbron agter dissipelskap  
en daardie kragbron is die Heilige Gees. Ek onthou een van die aanhalings wat ek by een van hierdie  
boodskappe oor dissipelskap gebruik het: Dissipelskap is nie hierdie aanbod wat ons aan Jesus kan maak  
nie. Slegs omdat Hy ons roep en by ons is en bly en ons toerus met die krag van Sy Gees kan ons Sy  
dissipels wees. Ons is dus nie die kragbron van ons eie dissipelskap van Jesus nie. Ons is as kerk en  
gemeente van die Here nie ons eie kragbron wat ons diensbaar maak aan mekaar en aan die nood  ..............
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds. Jan Steyn   Sondag 30 Junie 2013
Tema:   Die Brood boodskap wat gedeel moet word
Teks: 2 Konings 6:24-7:20 (Johannes 6)
Preek: Hoe voel dit om onder beleg te wees?
Samaria is hier in 2 Konings 6 en 7 onder beleg van die leërmagte van die koning van Sirië. Die mense wat  
rondom die stad gewerk het soos die boere is as daar besef is dat die stad nou beleër gaan word almal in die  
stad ingebring. Hulle diere is natuurlik saam ingebring, want dit het later die kos geword waarvan die mense  
sou oorleef as die gewone kos soos die brood opgeraak het. Ek wonder of ons ons vandag in ons kitstyd waar  
alles so vinnig moet gebeur kan indink in hoe lank so 'n beleg van 'n stad kon duur. Die langste beleg    
..............