NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Maart en April 2015
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds Jan Steyn   26 April 2015
Teks: Filippense 4: 2-13 (Johannes 14:27, 1 Petrus 5:7 en Romeine 12:2)
Tema: Die geheim is "in die Here".
Inleiding: My struggle (en jou struggle) met Filippense 4:
Daar is min gedeeltes in die Bybel wat al vir my meer beteken het as Filippense 4.
Daar is min gedeeltes wat ek meer gesukkel het om uit te leef as Filippense 4. Veral
hierdie wees altyd bly in die Here of wees in alle omstandighede bly in die Here. My
bly wees of nie bly wees nie is eenvoudig baie dae gekoppel aan of my
omstandighede en of my gemoedstoestand goed is of nie. ..................


Ds Nico Bonthuys   12 April 2015
Teks: Miga 6:1-6 en sing Lied 422:2
Tema: Christus leef en wil in elke mensehart leef
Inleiding: Liewe Broers, Susters en Kinders.  Die Opstanding van ons Here is een
van die fondamentstene van die Christelike geloof.  Ons sou 1 Kor 15 die
Opstandingshoofstuk kon noem.  In hierdie 58 swaarbelaaide verse weerlê Paulus
die dwaalleringe van die wat beweer Christus het nie opgestaan nie, besing hy die
lof van die lewende Christus en roem hy in die oorwinning van die gelowiges. 
.................


Ds Jan Steyn   3 April 2015
Teks: Levitikus 16, Jesaja 53: 3-5 en Hebreers 4:14-16.
Tema: Die oplossing vir ons skuld
Inleiding: Een van die grootste krisisse ooit in die geskiedenis van die mensdom is
wat ons maak met ons skuld. Ek praat dan natuurlik nie hier van geldskuld nie. Ek
praat van sondeskuld teenoor God en jou medemens.  Jy kan sekerlik eerstens die
slagoffer word van jou skuld. Jou skuld is dan hierdie ondraaglike las wat op jou
afdruk en jou verlam en terughou....


Ds Jan Steyn   22 Maart 2015
Teks: Filippense 3: 1-21 (veral vers 3)
Tema: Die ware besnydenis: Hoe leef ek vandag as Jesus se dissipel?
Inleiding: Agtergrond: Twee groepe wat bedreig:
In Paulus se brief aan die Filippense is daar duidelik twee groepe wat inspeel op
hierdie gemeente of hulle geloof bedreig.
Die eerste groep hoor ons in die eerste twee verse van: Hulle word letterlik honde
genoem, nie net dwaalleraars nie- honde was nie in die Bybelse tyd positiewe diere
soos vandag nie. Hier word gedink aan straathonde wat met mekaar baklei vir
oorskietkos en maklik as trop menslike omstanders of ander diere sou aanval.
Hierdie groep was waarskynlik Christene uit die Jodedom wat vir die lidmate van die
gemeente van Filippi wou leer dat God se genade in Jesus nie alleen genoeg was vir
jou redding nie.   .................


Ds Jan Steyn   1 Maart 2015
Teks: Genesis 16:1-15, 17:15-21, 21:1-21 en 25:7-11
Tema: Hoop omdat God my sien en hoor
Inleiding: Ek wil vir ´n oomblik stil staan by die drie menslike hoofkarakters in hierdie
verhale: Abraham, sy vrou Sarai en Sarai se Egiptiese slavin Hagar. Ons lees in
Genesis 12 al waar God vir Abraham die eerste keer roep, Hy reeds aan hom die
belofte van hierdie groot nageslag maak: "Ek sal jou ´n groot nasie maak. Ek sal jou
seën en jou ´n man van groot betekenis maak." Maar sedert daardie belofte het die
jare aangestap. Abraham en Sarai word oud, sy gaan later selfs verby die ouderdom
wat vrouens in daardie tyd gewoonlik kinders gekry het.  .................