NG KERK
SWARTLAND-NOORD
MANNE
EN
VROUE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Neem asb. kennis dat  
daar Dinsdagoggende  
van 6h tot 7h n  
mansgroep in die Kelder  
bymekaar gaan kom,  
wat vir die 6 weke by die  
Veldtog inskakel.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 482-3664
Kantoor 482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Biduur ACVV Dienssentrum elke Woensdag om 09:30 (behalwe gedurende skoolvakansies)
Alle senior burgers word hartlik uitgenooi!
Bidure word gelei deur al die onderskeie predikante van die dorp.
Tee word bedien na afloop van die biduur.

Kansa benodig vrywilligers om opgelei te word om pasiente en familie, emosioneel by te staan (nie fisiese versorging soos verpleging nie).

Kontak Hester Smit by (022) 482 1111.
Vroue-aksie Swartland-Noord

God het aan vrouens spesiale gawes gegee en vrouens as spesiale gawes aan
gemeentes en families en gesinne gegee. Vrouens is veral die opvoeders van ons
kinders en die mense wat aan die volgende geslag geestelike en emosionele leiding
gee. Die omgee-kant en die versorgingskant en die diens-kant van die gemeente kom
veral deur die bediening van vroue na vore.
Ons wil graag in die gemeente 'n vroue-aksie loods waar vroue jonk en oud, in
verhoudings of enkellopend in mekaar se geselskap kan kom om mekaar te dien en
hul roeping uit te leef in die gemeente en ook in ons brer gemeenskap in
Malmesbury. Ons wil jou nie besig hou en jou tyd mors nie. Ons wil jou toerus om
beter die rolle te kan aanpak waarin jy staan, om deur die ondersteuning van ander
vroue versterk te word in jou geloof en om die geleentheid te kry om jou roeping in
terme van diens en betrokkenheid in die gemeente en gemeenskap te kan uitleef. As
Kerkraad glo ons baie sterk in hierdie aksie, want ons het al te veel gesien watter
wonderlike dinge gebeur as vroue saam staan en saam werk.
Terugvoer: Malmesbury-gemeentes se ondersteuningsprojek vir Karoo-vroue:

Die harte en hande van ons omgewing se mense het pgegaan vir die projek om hierdie vroue te ondersteun en bemoedig met 'n geskenkpak vol toiletware! Baie baie dankie vir elke pakkie wat reeds afgelewer is, of nog voorberei word.
Malmesbury-gemeentes se pakkies word op 31 Mei in Laingsburg tydens n damestee oorhandig. Die program sal ook die vroue emosioneel verryk.
Omdat vroue van naburige Swartlandse dorpe ook begin pakkies insamel het, rel ons nou dat daardie pakkies op 7 Junie tydens n Sutherland-byeenkoms uitgedeel word, ook met n motiveringspreker.
Bid groot asb vir hierdie byeenkomste, dat alle gesprekke, asook die uitdeel en ontvang van die pakkies waarlik in die gees van Christus sal plaasvind. 
Beloofde pakkies kan tot 28 Mei ingehandig word by die onderskeie kerkkantore. Mense wat op 29 en 30 Mei wil help om die laaste afronding te doen aan geskenkte produkte wat nog tot pakkies omskep moet word, sal welkom wees.

Skakel Sarie Nell (076 528 2955) vir enige navrae.

Het u n behoefte aan n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - Ons het hoop
0792846166