NG KERK
SWARTLAND-NOORD
MANNE
EN
VROUE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Neem asb. kennis dat  
daar Dinsdagoggende  
van 6h tot 7h n  
mansgroep in die Kelder  
bymekaar gaan kom,  
wat vir die 6 weke by die  
Veldtog inskakel.
Vroue in Christus skop af met hulle eerste saamkuiergeleentheid op Maandag, 13 Februarie 2017 om 19:00 in die Kerksaal.Sien meer inligting in aangehegde blad.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 482-3664
Kantoor 482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Biduur ACVV Dienssentrum elke Woensdag om 09:30 (behalwe gedurende skoolvakansies)
Alle senior burgers word hartlik uitgenooi!
Bidure word gelei deur al die onderskeie predikante van die dorp.
Tee word bedien na afloop van die biduur.

Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk
Roei op die Oranje 2018
Ons beplan weer n roei op Oranjerivier (Vioolsdrif), 26 April-1 Mei 2018. Gee jou naam vir kerkkantoor (Moedergemeente). Jou paspoort moet vanaf April nog 6 maande geldig wees. Kinders o18 j moet ook geboorte-dokumente kry. Koste: R1500 pp. Eie vervoer en kos
Deposito: R400 pp - betaalbaar 30 Nov 2017
Bank: NG Kerk Swartland, Absa, Tjekno: 380 580 039. Verwysing: Roei en jou van. Navrae: Jacobus Snyders, 082 777 1262
Daar word n Mannekamp  gerel vir 13-15 April 2018 te 22 Watervalle Porterville.

Kontak asb vir Ds. George Prinsloo by 082 872 4314 voor 20 Februarie indien jy belangstel om die kamp by te woon.


Plaaskinderkrans bediening benodig 1 dame om te help met die 3-9 jr of 9-12 jr kinders.
1 Keer per maand op n Woensdag vanaf 15:00 tot 17:00.
Kontakpersoon Siebert Coetzee 083 286 9209.
Ons benodig ook asb. wol vir die brei van wolmussies vir die kinders. Dit kan by die kerkkantoor afgegee word.
PADLANGS NA POSITIEF DEELNEMENDE OUERSKAP
Ek was n wonderlike ouer, totdat ek kinders gekry het As jy met hierdie stelling saamstem is hierdie kursus vir jou. Ons begin Maandag, 23 April 2018 met die kursus wat strek oor 7 ontmoetings. Ons gaan by NG Gemeente Swartland-Noord Kelder om 18:30 mekaar ontmoet en die kostes per familie is R150. Kostes sluit die kursusmateriaal in wat uit twee boekies bestaan. Vir enige navrae is julle welkom om vir Friedrich Claassen te kontak by 082 521 4211.
Op n Kerkraadsvergadering gehou op 22 Februarie 2018 is n besluit geneem dat doopsondae slegs gaan plaasvind op die 1ste Sondag van n maand
(soos op die kalender aangedui).
Indien daar uitsonderings is vir n spesiale doop versoek sal dit aan die Dagbestuur gerig word vir goedkeuring.