NG KERK
SWARTLAND-NOORD
MANNE
EN
VROUE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Neem asb. kennis dat  
daar Dinsdagoggende  
van 6h tot 7h n  
mansgroep in die Kelder  
bymekaar gaan kom,  
wat vir die 6 weke by die  
Veldtog inskakel.
Vroue in Christus skop af met hulle eerste saamkuiergeleentheid op Maandag, 13 Februarie 2017 om 19:00 in die Kerksaal.Sien meer inligting in aangehegde blad.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 482-3664
Kantoor 482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Biduur ACVV Dienssentrum elke Woensdag om 09:30 (behalwe gedurende skoolvakansies)
Alle senior burgers word hartlik uitgenooi!
Bidure word gelei deur al die onderskeie predikante van die dorp.
Tee word bedien na afloop van die biduur.

Blombeurte 2018
Kontak asb. die kerkkantoor by 022 4821407 indien dit op jou hart l om volgende jaar weer blombeurte te neem vir blomme in die kerk
Plaaskinderkrans bediening benodig 1 dame om te help met die 3-9 jr of 9-12 jr kinders.
1 Keer per maand op n Woensdag vanaf 15:00 tot 17:00.
Kontakpersoon Siebert Coetzee 083 286 9209.
Ons benodig ook asb. wol vir die brei van wolmussies vir die kinders. Dit kan by die kerkkantoor afgegee word.
Vroue-Seminaar
17 & 18 Augustus 2018
NG Kerk Darling
Koste: R250 pp
Tema: Jy is God se Meesterstuk
Kontak Darling Kerkkantoor by
022-4922513
VB011 Egskeidingsherstel-kursus-Opleidingsgeleentheid
Werk jy met mense wat deur die seer van n egskeiding moet
gaan, of gegaan het?
Of wil jy n groep vir geskeides in jou gemeente begin?
Hier is net die kursus vir jou:
DAG 1: Teologiese besinning: Die etiese hantering van
egskeiding
DAG 2: Saam leer: ? Oorsig oor die Formaat en Inkleding van ?
Egskeidingsherstel Werkswinkel in jou gemeente
DAG 3: Saam dink: Die strukturering en uitbou van ?
Enkelbediening in jou gemeente

Aanbieder: Guillaume Smit
Datum: 21 - 23 Aug 2018
Plek: Communitas, Stellenbosch
Navrae:
Kontak gerus die kursusleier, dr Guillaume Smit:
ghsmit@telkomsa.net <mailto:ghsmit@telkomsa.net>
of 083 306 1561