KERKRAAD
Ds Jan Steyn 0224872763 / 0828724314                                                                       Wyksleier koördineerder : Du Toit van Zyl 022484372 / 0824916788                  

Wyk
Ouderling
Diaken
Kontak-
nommer

Wyk
Ouderling
Diaken
Kontak-
nommer

Wyk
Ouderling
Dieaken
Kontak-
nommer
1 & 2
Peter Steyn
0224871199
0833203950
4
Linza Louw
0825596066
5
   
6
Stephan Venter
0836708030`
10
Carel welgemoed
0224821571
0834983916
11
John O'Reilly
0224823508
0823312126
13
Dawid van Zyl
0224823760
0823013099
15
Jeanette van Aarde
0224824204
0723924031
16
Jemien Conradie
0224821180
0837258638
17
Wimpie Pretorius
0224871638
0825674960
18
Sandra Loubser
0224872319
0823767537
19
Annemarié Kotze
0224828057
0832348802
23
Albert Theron
0224873414
0836285092
28
Matie van Heerden
0224821238
0812706880
30
   
31
René Thompson
0224824432
0823754125
32
Alet Adams
0224822639
0723907994
35
Jimmy Loock
0224871562
0824748472
Ds  George Prinsloo 0224823664 / 0834476166                                                                Wyksleier koördineerder Johannes Louw 0224824442 / 0825576688

Wyk
Ouderling
Diaken
Kontak-
nommer
Wyk
Ouderling
Diaken
Kontak-
nommer
Wyk
Ouderling
Diaken
Kontak-
nommer
3
DB Rust
0224822890
0724417176
7
Cobus du Plessis
0224822387
0827754646
8
Kobie Koeglenberg
0224872800
0743296843
9
Coenie Breytenbach
0224821377
0844696464
12
Lieb Liebenberg
0224824376
0827800245
14
Chris Vollgraaf
0224824222
0834289074
20
Ronel Smith
0224823663
0833650602
21
Lou Beukman
0224824014
0825651003
22
Gunnar Muth
0224821458
0837838530
24
John Mostert
0224822371
0824584742
25
Thom Orchard
0224872377
0824101110
26
Inus Viljoen
0224823931
0832346615
27
Friedel Endemann
0224871305
0834123101
29
Deon Bruwer
0224822546
0826106936
33
Jacques Koegelenberg
0224822546
0826830807
34
Gerhard Roux
0224822217
0828288382
           
Informele leiers
Koot Claassen
0825249001
 
David Sadie
0723754336
 
Philip Faure
0849595616
 
Marianne Theron
0733466447 / 0224873414
 
Guillaume Orchard
0828755049
 
Janus le Roux
0224822897 / 0825763202
 
Theresa van Vreden
0224873225 /
0833103823
       
Kerkkantoor - 0224821407
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Wyke en ampsdraers in betrokke wyke
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef