NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Junie en Julie 2014
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds. George Prinsloo   6 Julie 2014 - Doopsondag
Skriflesing: Matt.13:1-9 en 18-23
Tema: Besaai van saad!   
Preek:  Hierdie is een van n reeks gelykenisse. Hier word een van 7 beelde deur Jesus  
gebruik om Sy aanhoorders te help om meer helder oor die karakter van die koninkryk te  
dink.
Gelykenisse se bedoeling was om vanuit n bekende en konkrete wereld, lig te werp op n  
ingewikkelde geestelike werklikheid. Deur die 2 langs mekaar neer te sit, het dit die  
luisteraar baie gehelp. .......
Andrew Bosman   13 Julie 2014
Teks: Verskeie
Tema: Die Woord van die Here kom nie leeg terug nie  
Groet  :  Welkom aan u almal as gemeente van die Here, vandag so iets van die Gideons  
ook met u deel.
Getuienis :  Ons het in Van der Bijlpark gewoon toe ek in 1973 by die Gideons aangesluit  
het. Sasolburg en omgewing het ons Bybels geplaas. n Jong vroutjie skakel my ivm n  
Bybel wat in die Hospitaal geplaas was, en na die dood vn haar baba met geboorte in die  
Gideon Hospitaal testament gelees het, en vrede vir haar binneste gekry het. .......
Ds. George Prinsloo   20 Julie 2014
Skriflesing: Matt.13:24-30 en 36-43
Tema: Die groot geheim van God se boerdery.
Preek: Ons gaan voort met Jesus se gelykenisse waarmee Hy die gordyn aangaande die
Koninkryk van God verder ooptrek.
Net eers dit: Daar is geen oomblik wat God nie Koning van die Koninkryk is nie. Binne
hierdie gebroke werklikheid is daar geen oomblik wat God nie God is nie. Tsv die
duiwel/die bose se toegelate speelruimte, bly God die regerende Koning. God is besig om
die koms van Sy koninkryk deur Sy kerk se lewe te bemiddel. Jesus wil Sy dissiples help
om die geheime werking binne die koninkryk beter te verstaan.. ......
Ds. George Prinsloo   22 Junie 2014
Skriflesing: Matt.10:24-39  
Tema: Ons vir jou Deel 1
Preek: Vanoggend begin ons met n venster oomblik waarin ek vir u iets wil vertel en na  
gaan laat luister aangaande die Walliese volkslied, Swing Low Sweet chariot en Hartland  
gesing deur Bok van Blerk. Ek wil graag vir ons die geleentheid gee om te luister na  
mense wat musiek maak en mense wat sing rondom n saak wat hulle besonder na aan die  
hart l. In sommige gevalle is daar mense wat bereid is om hulle lewens vir die saak op te  
offer .......
Ds. George Prinsloo   29 Junie 2014
Skriflesing: Hand.7:55-60
Tema: Ons vir jou Deel 2
Preek: Verlede Sondag het ons 3 vensters oopgemaak:
Ons het geluister en gekyk na die Walliese Volkslied, Swing Low sweet chariot en Hartland.  
Ons is sodoende herinner aan verskillende groepe mense wat op n verskeidenheid  
maniere hulle passie vir n saak deur sang wys. In die teks het Jesus Sy dissipels  
voorberei dat hulle toe vir Iemand en n leefstyl gekies het wat hulle met tye soos skape  
tussen wolwe sal laat wees. ......
Ds Jan Steyn   27 Julie 2014
Teks: Jeremia 17: 19-27 ( Eksodus 31: 12-17, Deuternomium 5:12-15 en Markus 2: 23-28)
Tema: Sabbatsrus
Inleiding: Hoe die Sabbat verstaan word deur Christene vandag:
Ons het in ons drie Skrifgedeeltes uit die Ou Testament gesien hoe belangrik die sabbat
vir die volk van die Here was. In Jeremia word die onderhouding van die sabbat selfs
gestel as voorwaarde vir die Here se voortgaande sen en genade oor Sy volk. Die
onderhouding van die sabbat sou met ander woorde bepaal of hulle in ballingskap sou
gaan of nie. Maar is die sabbat vandag . ......