NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Julie en Augustus 2015
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds Jan Steyn 2 Augustus 2015
Teks: Rigters 13-16
Tema: Krag
Inleiding: Simson is een van die mees omstrede en frustrerende figure in die
Bybel. Sy lewe begin as hierdie wondergeboorte- ons lees sy ma was kinderloos.
Hierdie kind is gebore om eenkant gesit vir God te wees en te lewe- hy was van
geboorte tot met sy dood aan God gewy. God se plan lees ons was om sy volk
deur hierdie seun Simson te begin verlos .......................
Ds. Jan Steyn   5 Julie 2015
Teks: 2 KorintiŽrs 3
Tema: Die vryheid wat die Gees bring
Inleiding: Trefwoord liefde/ omgee
Wet op kliptafels (van buite) vs geskryf deur Gees op harte van mense (van
binne): Ek luister onlangs hierdie bedryfsielkundige wat ons help met sekere
prosesse by die kerk. Hy maak toe die opmerking dat daar twee soorte
motiverings is. Die eerste is push (stoot/druk)- ons ken dit mos eksamentye met
van ons kinders- jy moet leer- nee moenie nou jou kamer regpak nie, jy moet leer,
moenie sit en i-pad luister nie, jy moet leer....................................
Ds Jan Steyn 19 JulIe 2015.
Teks: 2 Samuel 7 (Lukas 1: 31-33)
Tema: Die belangrikste is wat God belowe en doen
Inleiding: Agtergrond: Ons het laas week na 2 Samuel 6 gekyk. Dit het vertel hoe
Dawid  die ark van die Here gaan haal het wat vroeŽr deur die Filistyne
weggevoer is. Op hierdie stadium was Dawid in hierdie unieke posisie in Israel se
geskiedenis. Hy is die eerste koning wat die twaalf stamme van Israel onder sy
koningskap kon verenig. Hy het ook die volk saamgetrek en Israel se groot vyand
die Filistyne beslissend verslaan. .......................
Ds. Jan Steyn   12 Julie 2015
Teks: 2 Samuel 6
Tema: Het ons nog respek vir God?
Inleiding: Hoekom was die ark van die verbond vir Israel so belangrik?
Die ark was basies ī n houtkis wat met goue plate versier was en wat ringe aan
die kante gehad het waardeur die drapale gesteek is waarmee die ark gedra moes
word. 1 Konings 8 en 9 vertel ons dat binne-in die ark die twee kliptablette met
die tien gebooie was wat die verbond of heilige ooreenkoms uitmaak wat God met
die Israeliete by Sinai gesluit het. Daarom was die naam van die ark dan ook die
ark van die verbond......................
Ds Jan Steyn 30 Augustus 2015
Teks: Haggai 1 (Mattheus 6:33)
Tema: Waar staan God in jou lewe? (Prioriteite)
Inleiding:
Ons almal sukkel maar met ons prioriteite. Daar is soveel goeie en belangrike
dinge in ons lewens waarvoor ons eenvoudig nie tyd het nie. Spandeer ek meer
tyd aan een aspek van my lewe, is tyd vir iets anders net soveel minder. Ons
sukkel ook soms om die onderskeid te maak tussen wat die belangrikste is tussen
al die dinge wat ons moet doen. Wat is eerste en wat is laaste? ..
Ds Jan Steyn 23 Augustus 2015.
Tema: Identiteit
Teks: Johannes 10:3 en Jesaja 43:1
Inleiding:
Wat is hierdie moeilik woordjie identiteit? Ek dink ons almal voel dalk aan dit gaan
oor wie ek is en oor wat vir my belangrik is en oor wat my waardes is. Dit gaan oor
dit waarin ek ten diepste glo. Dit gaan ook oor hoe ek ten diepste myself sien en
oor myself dink. (self-understanding en self-regard) Timothy Keller wat my baie
help dink het oor identiteit, beskryf mooi wat identiteit is: What am I really about?