NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Neem asb. kennis dat die JAM Tienergroep op Vrydagaande verskuif na Moedergemeente tensy anders op ons afkondigings aangedui
 
Ons vra ouers van die kinders van graad R tot en met graad 11 om die Jeugbediening te kom versterk deurdat julle ons by Paidion en die Senior Kategese sal kom help.
Ons het heelwat mense nodig om die bediening sinvol aan te pak.
Kontak asb. die leraars,
Rian Kreuiter 082 774 4308 of
Hestia Orchard 083 658 0088.

Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Die kinderkransbediening aan die plaaskinders van 3-17 jaar, hou hul Kersafsluiting op 29 November.

As gemeentelede betrokke wil raak met die gee van geskenke of kinderspeelgoed wat dalk in die laaie lê, of toiletware vir die tieners, sal dit geweldig baie help.

Kontantbydraes is ook baie welkom!

Indien daar lidmate is wat bereid is om Plaatkoeke te skenk, kan u vir Siebert Coetzee by 083 286 9209 of die Kerkkantoor kontak
Graag herinner ons die wyksleiers en wykslede  daaraan om vir die Matrieks in hulle wyke te bederf met lekker bederfsakkies, tydens hulle eindeksamen.

Ons wens ook elke matriekleerling sterkte toe met die eksamens!