NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Paidion Kinderbediening (Voor Gr R - Gr 6)
Kom registreer asb u kind na kerk in die saal en geniet sommer ‘n koppie tee! Die prosedure is as volg:
Kinders wat reeds deel was van die Kinderbediening se inligting moet asb gekontroleer word. Dit is baie belangrik.  Maak asb seker dat AL die inligting op die lys reg is - graad, geboortedatum, kontakbesonderhede, ens - en teken dan die lys om aan te dui dat dit wel korrek is. Hierdie lyste is alfabeties.
Nuwe maats (of kinders wie se inligting nie op die lyste is nie) se ouers moet asb vir ons ‘n Registrasievorm invul - een per gesin.
Boekies is verkrygbaar teen R20 per boekie. U sal ‘n bewys ontvang nadat u betaal het en dan kan u dit inhandig om ‘n boekie te kry.

!!!!!!!ONS BENODIG ASB NOG OUERS OM BETROKKE TE RAAK AS KLEINGROEPLEIERS!!!!!! VORMS SAL BESKIKBAAR WEES.

Plaaskinderkrans
Ons benodig asb. 2-3  mense wat  betrokke wil raak by die Paaskinderkrans wat een maal per maand op ‘n Woensdag van
15:00 tot 17:00 op die plaas Môreson aangebied word.
Kotak asb. die kerkkantoor by 022 48 21407 of Corrie de Vos by 083 610 2230  indien jy geroepe voel.