NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
CANZIBE-WERKERSKAMP 2015

Almal wat graag vanjaar die werkerskamp op Canzibe-sendingstasie in die Transkei wil bywoon, kom bymekaar op 10 Feb om 18:00 by Auctionstraat 10. Datum: DV 27 Junie - 7 Julie. Ons gaan ook die skilderagtige Wildekus besoek. Daar is plek vir 25 tieners en volwassenes. Koste: R2500 per persoon.
Navrae: ds Johan O’Kennedy, tel 022-482 1231 of 084 583 3158.
Kategese fasiliteerders: Vra dat mense wat volgende jaar by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil wees, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef.

Indien daar ouers is wat graag sertifikate wil hę vir hulle kinders wat die Paidion kinderkerk bygewoon het, kan  Anina Hardcastle by
022 4824362/082 768 3745 of  Corné Bosman by
022 4824363/082 768 3745 gekontak word.

Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!
Kategese fasiliteerders:
Vra dat mense wat  by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil raak, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef
.