NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Kategese fasiliteerders: Vra dat mense wat volgende jaar by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil wees, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef.

Indien daar ouers is wat graag sertifikate wil hę vir hulle kinders wat die Paidion kinderkerk bygewoon het, kan  Anina Hardcastle by
022 4824362/082 768 3745 of  Corné Bosman by
022 4824363/082 768 3745 gekontak word.


Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!
Plaaskinderkrans
Ons benodig asb. 4 of 5 mense wat betrokke wil raak by die Plaaskinderkrans, wat een maal per maand op ‘n Woensdag van 15:00 tot 17:00 op die Plaas Môreson aangebied word.
Kontak asb die kerkkantoor by 022- 482 1407 of Siebert Coetzee by 022- 487 1296 of 083 286 9209 indien jy wil help.


Liewe lidmaat,
Hiermee gee ons net kennis dat
wat ons voorskoolse kinders,
graad 1 tot 3 kinders en ons
graad 4 tot 6 Paidion groepe
betref, ons van Sondag 7 Junie
weer terug keer na die ou
stelsel waar u die kinders van
die begin af na die voorskoolse
lokaal, die kelder en die saal toe
neem.
Belydeniskamp
16-18 Oktober 2015
Die gesamentlike finalejaar belydeniskamp van Swartland en Swartland-Noord gemeentes vind plaas DV 16-18 Okt 2015 te Bridgetown, Moorreesburg.
Indien daar enigiemand is wat ‘n bydrae kan maak met kos soos vleis, vrugte, melk, groente, beskuit, lekkernye, plaatkoek ens. sal dit baie waardeer word.
Skakel asb voor/op Maandag 12 Oktober vir Ds. Johan O’Kennedy (084 583 3158) of Ds. George Prinsloo
(083 447 6166) of een van die 2 kerkkantore.
Baie dankie.