NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Neem asb. kennis dat die JAM Tienergroep op Vrydagaande verskuif na Moedergemeente tensy anders op ons afkondigings aangedui
 
Matrieks 2016

Ons wil graag vir die Matrieks van 2016 'n geskenksakkie gee om voorspoed vir die komende eksamen toe te wens. Graag vra ons enige skenkings soos swart penne, potlode, uitveŽrs en liniale. Indien enige iemand ons daarmee kan help, skakel die kerkkantore of vir Bertina Horne by 083 701 7434.

Ons vra ouers van die kinders van graad R tot en met graad 11 om die Jeugbediening te kom versterk deurdat julle ons by Paidion en die Senior Kategese sal kom help.
Ons het heelwat mense nodig om die bediening sinvol aan te pak.
Kontak asb. die leraars,
Rian Kreuiter 082 774 4308 of
Hestia Orchard 083 658 0088.