NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Plaaskinderkrans bediening benodig  asb. wol vir die brei van wolmussies vir die kinders. Dit kan by die kerkkantoor afgegee word.

 
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Hartlik geluk aan die volgende leerlinge van HSS wat verkies is as hoofleiers vir 2019
Hoofseun: Willbur Jasson
Hoofdogter: Thea Nel
Onder Hoofseun: Benjamin van Rhyn
Onder Hoofdogter: Liza Eksteen

Hartlik geluk aan elkeen wat verkies is op die leerlingraad, en aan elke leerling wat ‘n prys ontvang het.
ONDERWEG MET MY KIND EN SY GELOOF: GELOOFSVORMING

van voorskool tot laerskoolkind
19 Maart 2018
NG Swartland-Noord
Die Kelder
7 uur
Toerustingsessieaanbieder:
Dr Stella Potgieter
Plaaskinderkrans bediening benodig  asb. wol vir die brei van wolmussies vir die kinders. Lidmate is ook welkom om self mussies te brei.
Indien daar lidmate is wat Bybels het wat nog in ‘n goeie toestand is en dit wil skenk, kan dit by die kerkkantoor afgegee word
Elkana Kinders
Ons gemeente is betrokke by die Elkana Kinders d.m.v. besoeke, liefde en omgee. Ons poog om vir elke kind ‘n “Tannie/Oom” te kry wat hom of haar bietjie kan bederf. Ons benodig nog mense, wat betrokke kan raak asb. As kinders jou passie is, kan jy die kerkkantoor kontak by 022 4821407.

Roei op die Oranje 2019
Ons beplan weer ’n roei op Oranjerivier (Vioolsdrif), 26 April-1 Mei 2019. Gee jou naam vir kerkkantoor (Moedergemeente).
Jou paspoort moet vanaf April nog 6 maande geldig wees.
Kinders o18 j moet ook geboorte-dokumente kry. Koste: R1500 pp. Eie vervoer en kos.
Deposito: R440 pp - betaalbaar 30 Nov 2018. Daar’s plek vir net 28 roeiers.
Bank: NG Kerk Swartland, Absa, Tjekno: 380 580 039. Verwysing: Roei en jou van. Navrae: Jacobus Snyders, 082 777 1262.
Graag herinner ons die wyksleiers en wykslede  daaraan om vir die Matrieks in hulle wyke te bederf met lekker bederfsakkies, tydens hulle eindeksamen.
Ons wens ook elke matriekleerling sterkte toe met die eksamens!
Plaaskinderkrans Kersboom

Dit sal waardeer word indien die volgende items as skenkings ontvang kan word vir die  kersboom. Die geskenke sal aan die kinders wat betrokke is by die kinderkrans bediening by die plase oorhandig word.
Die items is asvolg: 2 de handse rugsakke vir skool
                                  klein pakkies niknaks
                                  stokkielekkers, fizzers, toiletware, speelgoed

Die items wat geskenk word moet voor 14 November 2018 by die kerkkantoor besorg word.
Kontak persone : Siebert  Coetzee   083 286 9209
                             Christine van Zyl   082 961 6181 
                             Willemien Moller   082 457 3102
Kategese Graad 7 tot 10 kom vanoggend na die kindermoment in die konsistorie bymekaar vir  voorbereidings vir die uitreik na Swartland Hospitaal op 25 November.