NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Canzibe-Werkerskamp 2015
n Werkerskamp en toer na die gemeente Canzibe in die Transkei word beplan vanaf
28 Junie tot 7 Julie 2015.
Die kostes beloop R 2500 per persoon.
Ons soek kinders om te help met die Geestelike bediening van die kinders, asook om hulle sekere vaardighede te leer bv. lees, skryf, noodhulp ens. Woonplek: 1 Rondawel, 1 Kamer, 1 Woonstel en 2 Slaapsale. Persone wat hulle eie tente wil saamneem, is baie welkom.
Ons benodig mense wat oor die volgende ervaring beskik om te help met opleiding soos-Houwerk, noodhulp, veldkennis (Voortrekkers) en groente verbouing/landbou ervaring.
Laat weet voor 2 Desember indien jy wil saamgaan want daar is net plek vir 25 tieners en volwassenes. Rel vir jou eie borge vir die vervoer en kos. Vir enige navrae skakel ds. Johan OKennedy by 022 4821231/084 583 3158 of Siebert Coetzee by 083 286 9209.
NG Stellenbosch Moederkerk | Kruiskerk: EERSTEJAARSKAMP 2015

Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk en Kruiskerk n eerstejaarskamp in
2015 aan en enigeen is welkom!  Die kamp word aangebied van 18 tot 22 Januarie 2015 te
Bergkroon, Wellington. Registrasie vind op 18 Januarie 2015 plaas te Kruiskerk,
Stellenbosch. Koste vir die kamp beloop R550 (etes, verblyf en vervoer ingesluit). Om in
te skryf besoek gerus http://kruiskerk.com/eerstejaarskamp2015
Kategese fasiliteerders: Vra dat mense wat volgende jaar by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil wees, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef.

Indien daar ouers is wat graag sertifikate wil h vir hulle kinders wat die Paidion kinderkerk bygewoon het, kan  Anina Hardcastle by
022 4824362/082 768 3745 of  Corn Bosman by
022 4824363/082 768 3745 gekontak word.