NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Kategese fasiliteerders: Vra dat mense wat volgende jaar by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil wees, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef.
Indien daar ouers is wat graag sertifikate wil hê vir hulle kinders wat die Paidion kinderkerk bygewoon het, kan  Anina Hardcastle by
022 4824362/082 768 3745 of  Corné Bosman by
022 4824363/082 768 3745 gekontak word.
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Die kinderkransbediening aan die plaaskinders van 3 - 17 jaar, hou hul Kersafsluiting op 8 Desember.
As gemeentelede betrokke wil raak met die gee van geskenksakke (alle groottes), kinderspeelgoed wat dalk in die laaie lê, of toiletware vir die tieners, sal dit geweldig baie help.
Kontak Siebert Coetzee by
083 286 9209 of die Kerkkantoor vir navrae.
Belydenisaflegging: Finalejaar katkisante
Jan-Hendrik Basson                               Heléne Schreiber
Al-Mari Bruwer                                     Reinette Snyman
Gerrit Coetzee                                    Carla Symington
             Jac de Clercq                                   Jan-Ernst Terblanche
Heike du Plessis                              Arno Theron
Charlie Gerber                                   Hennie Theron
Jandré Hanekom                                  Jacques Theron
Bianca Heydenrych                                     Regert van Staden
Albert Louw                                         Comine van Zyl
Magdaleen Louw                                     Jacques van Zyl
Rése Neethling                                    Tertia Viviers
Anel Rust
Dit is vir ons heerlik dat julle nou “amptelik” deel van hierdie huisgesin is!
ROEI OP ORANJE Almal wat 19-24 Maart 2016 op die Oranjerivier wil roei, moet hul name by die 2 kerkkantore ingee.
Koste R1200 pp. Betaal deposito van R400 pp voor einde November.
Paspoort moet vanaf Maart nog 6 maande geldig wees.