NG KERK
SWARTLAND-NOORD
JONGMENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Schoonspruit Projek
Penne, potlode, uitveërs, liniale, sakrekenaars, skêre, skerpmakers, kryte en meetkundestelle.
Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit in die onderskeie roomysbakke plaas op die tafel by die voordeur.
Baie dankie vir elkeen se ondersteuning!


Neem asb. kennis dat die JAM Tienergroep op Vrydagaande verskuif na Moedergemeente tensy anders op ons afkondigings aangedui
 
Swartland Voortrekkers

Die jaar skop af op 25 Januarie om 17:45 by die Voortrekkerterrein (agter die OLOK-saal) te Malmesbury. Ons beplan ‘n hele aantal pret aktiwiteite vir 2017 en nooi hiermee alle ouers van skoolgaande kinders (Graad R tot 12) uit om hul kinders by die Voortrekkers te laat aansluit. Kontak gerus die Kommandoleier, Sunet de Jongh
(082 877 4789 of
dejonghs@swartland.org.za <mailto:dejonghs@swartland.org.za>) of die Kommandosekretaresse, Heléne Nel (083 455 5299 of helene.nel09@gmail.com <mailto:helene.nel09@gmail.com>) vir enige verdere inligting.
Ons vra ouers van die kinders van graad R tot en met graad 11 om die Jeugbediening te kom versterk deurdat julle ons by Paidion en die Senior Kategese sal kom help.
Ons het heelwat mense nodig om die bediening sinvol aan te pak.
Kontak asb. die leraars,
Rian Kreuiter 082 774 4308 of
Hestia Orchard 083 658 0088.

Ons benodig dringend ten minste 5 kategete wat met die Senior Kategese moet kom help. Daar is  tans 9 kategete maar die klasse is te groot en ons benodig 5 mense om die Senior Kategese sinvol te laat verloop. Kontak asb vir     Ds. George Prinsloo by 0834476166.

KENNISGEWING:
Kinderkerk & Kategese Registrasie

Paidion (Gr R-6) gaan na kerk in die saal inskryf. Seniors - Gr 7-10- in die Kelder.
Finale Jaars in die konsistorie.