NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Januarie en Februarie 2015
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Ds Jan Steyn   22 Februarie 2015
Teks: Johannes 8:1-11 (Deuternomium 22:22)
Tema: Aanvaarding en vergifnis bring hoop
Inleiding: Agtergrond. Ek wil begin by bietjie agtergrond oor hierdie gedeelte wat ons kan
help om dit beter te verstaan. Wat hier gebeur het is nie vreemd aan daardie tyd nie. As
daar een of ander regsaak of beginsel was wat met die Joodse wet te doen gehad het, het
hulle dikwels die saak na een of ander Joodse Rabbi of leermeester geneem. Jesus tree
tog hier juis as Rabbi op besig om die skare by die tempel te leer.  .................
Ds Jan Steyn  1 Februarie 2015
Teks: Lukas 15
Tema: Jy is welkom by God.
Inleiding: Hoekom vertel die Here Jesus die drie gelykenisse of stories van die verlore  
skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun? Jesus vertel altyd gelykenisse met goeie  
rede. Dit gaan oor wat in vers 1 en 2 staan: "Die tollenaars en sondaars het almal die  
gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteenoor het die FariseŽrs en  
skrifgeleerdes bewaar gemaak (letterlik begin murmureer) en gesÍ: Hierdie man ontvang  
sondaars en eet selfs saam met hulle." Dat die tollenaars en sondaars na Jesus .....
Ds Jan Steyn   8 Februarie 2015
Tema: Aanbidding
Teks: Psalm 95, Eksodus 17:1-7 en Johannes 4:23-24
Inleiding: Wat is aanbidding?  Aanbidding is een van daardie woorde wat ons maklik in ons
geloofstaal gebruik. Amper outomaties. Net soos geloof of hoop. En daar is niks fout met
hierdie woorde nie. Maar sulke  woorde wat ons so maklik en onnadenkend gebruik raak
later uitgehol, verloor hul betekenis. En as iemand ons sou vra wat hierdie woord beteken
kom ons agter ons weet nie meer helder en duidelik wat hierdie woord beteken nie. Hier is
so vyf van ons grootste tradisionele sieninge .................