Hierdie bladsy gee meer blootstelling en aandag aan ons nuwe dooplidmate en hul trotse ouers en famile
Stuur asseblief inligting, foto, klein stukkie geskiedenis, ens.
DOOPLIDMATE
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za

09:30 Spesiale Doopdiens
Ds George Prinsloo/ Ds Jan Steyn


Josua Badenhorst,
seuntjie van Jacques en Nettania,

Jacobus Francois Le Roux Jacobs,
seuntjie van Le Roux en Jorandi,

Lisa Marion Michau,
dogtertjie van Brett en Clarise


en An Smit,
dogtertjie van Anton en Mariska
Op n Kerkraadsvergadering gehou op 22 Februarie 2018 is n besluit geneem dat doopsondae slegs gaan plaasvind op die 1ste Sondag van n maand
(soos op die kalender aangedui).
Indien daar uitsonderings is vir n spesiale doop versoek sal dit aan die Dagbestuur gerig word vir goedkeuring.