Hierdie bladsy gee meer blootstelling en aandag aan ons nuwe dooplidmate en hul trotse ouers en famile
Stuur asseblief inligting, foto, klein stukkie geskiedenis, ens.
DOOPLIDMATE
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za

09:30 Doopdiens

Ds George Prinsloo

Die doop word bedien aan baba

Lihanke Smit,

dogtertjie van Heinrich en Nadia

en

Slabber Steyn van Wyk,

seuntjie van Thys en Olinka.

  Baie geluk!

Ons verwelkom ook graag hulle familie en vriende wat hierdie spesiale dag met hulle deel!
Op n Kerkraadsvergadering gehou op 22 Februarie 2018 is n besluit geneem dat doopsondae slegs gaan plaasvind op die 1ste Sondag van n maand
(soos op die kalender aangedui).
Indien daar uitsonderings is vir n spesiale doop versoek sal dit aan die Dagbestuur gerig word vir goedkeuring.
Lihanke Smit
Slabber Steyn van Wyk