NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
DIENS VAN BARMARTIGHEID
Gemeentebediening - Diens van barmhartigheid

Ons by NG Swartland Noord is besig om n spens en klerekas op te bou
vir behoeftiges tussen ons in ons gemeente.
Ons doen graag n vriendelike beroep op elkeen om ons by te staan in die
proses  om ons voorraad op te bou en s baie dankie aan die wat ons reeds
ondersteun het. 
Ons is in die proses om 2 lokale te omskep in n spens vir ons nie-bederfbare voedsel asook n klerekas vir tweede handse klere.  Dan het ons ook vries-geriewe en fasiliteite beskikbaar vir sop en gaar voedsel wat ons kan vries om n lekker warm bord kos te kan voorsien vir die in nood.
Diegene wat vir ons n geldelike bydrae wil maak, is welkom om dit in die kerk se bankrekening in te betaal , met die verwysing HELPENDE HANDE, sodat die fondse maklik geallokeer kan word.
Ons doen ook n vriendelike beroep op elkeen wat weet van persone, gesinne wat in kos nood verkeer om dit deur te gee aan die kerkkantoor.
Gemeentebediening - Uitreik na hulle in nood

Ons kommissie is werklik opgewonde oor verskeie lidmate wat die afgelope tyd spontaan na vore gekom het om dit wat die Here op hulle hart gel het, te kom uitleef. Ons weet en sien elke dag die nood, eensaamheid en behoeftes van mense wat swaar kry in Malmesbury. Hierdie groepie (Helpende Hande) wil met elke gemeentelid se hulp, probeer om n verskil te maak. Sien die geel blaadjie in die afkondiging vir meer detail. Die Here l dit dalk op jou hart ook betrokke te raak, kontak dan vir Sonette by die kerkkantoor en sy sal jou na die Helpende Hande verwys. Kom ons as Gemeente ondersteun en bid asb. vir hierdie groot werk.
Uitreikgroete
Gemeentebedieningkommissie
Goue Aar Tehuis

As iemand belangstel om n inwoner van die Goue Aar ouetehuis te bederf met n koek of cup cakes en n klein geskenk  vir sy / haar verjaarsdag, kontak asseblief vir Beryl Els op 084 999 3388.


Kerkkantoor - 022 482 1407.
Helpende hande
n Hartlike dankie aan die gemeente vir al die skenkings vir ons HH kos stoor, die persone aan wie ons die kos gee se dankbaarheid ken geen perke nie.

As iemand iets wil skenk, ons benodig tans toiletware en skoonmaak middels.

Laserus projek
Tye is maar moeilik en 15 persone kry Sondae kos en hulle sien so uit daarna.

Ons voorsien dat die aantal gaan vermeerder so ons wil net n BAIE,  baie dankie vir die kos wat gereeld saamkom kerk toe, ons sukkel partykeer om 15 etes te kry en dan  moet ons aankoop by die Spar.

As n paar Laserus bakke huis toe  geneem kan word en daar word kos gemaak deur die week, skep n ete of 2 uit en vries dit, dan kan dit net Sondagoggend gebring word.

Julle is ook meer as welkom om dit af te gee by die Kerkkantoor om in hulle vrieskas gebre te word.

Baie dankie ook aan die persone wat op so n gerelde basis kos bring, ons waardeer dit baie.
Helpende Hande
As iemand iets wil skenk, ons benodig asb. mans klere.
Met groot waardering
Helpende Hande
Kansa benodig vrywilligers om opgelei te word om pasiente en familie, emosioneel by te staan (nie fisiese versorging soos verpleging nie).

Kontak Hester Smit by (022) 482 1111.
Insameling van Kos ten bate van Huis van Heerde
6 Maart 2019
Swartland Voortrekkers pak jaarliks n Gemeenskapsprojek
aan ten bate van n instansie vir behoeftiges. Hiermee wil ons ons
jeug leer om diensvaardig en behulpsaam te wees en daardeur
dan ook die gewoonte by hulle aankweek van ek gee om. Deur
die projek samel ons van huis tot huis nie-bederfbare
kosprodukte in soos bv. blikkieskos, konfyt, pasta, ens. en die
areas wat ons gaan dek is Tafelsig en De Molen (die blokke
rondom Laerskool Swartland tussen Sarel Cilliersstraat,
Buitekantstraat, St Johnstraat en Voortrekkerweg).
Ons is baie opgewonde oor die jaarlikse #imagine fees wat om die
draai is 29-31 Maart 2019 te Bredasdorp Park. As Taakspan vir Jeug en
Familiebediening van die Sinode van Wes-Kaapland is ons vir n 6de
jaar heelhartig ingekoop by hierdie wonderlike inisiatief. Dit bied n
geleentheid vir gemeentes om saam te span om vir jongmense n
naweek van geestelike groei te bied, waar hulle ook toegerus en
uitgedaag word om n verskil in hulle skole, kerke en gemeenskappe te
maak.
Waarna sien ons veral uit in 2019:
Groter klem op diversiteit t.o.v. spiritualiteit (n koor, klassieke
instrumente, sowel as n groter verskeidenheid liedere word
tot die aanbidding bygevoeg en n verskeidenheid
gebedsmomente raak deel van die program)
Nuwe werkswinkels wat tieners prakties toerus
n Klem op mentorskap in die tema
Gefokusde vryetyd aktiwiteite wat tieners oefenkans gee om
bre te bou
Laer kaartjiepryse van R450 per persoon (a.g.v. n eenvoudiger
spyskaart en klanktoerusting) wat beteken meer tieners kan
di geleentheid bywoon
Groter verhoudingsbou tussen gemeentes en in gemeenskappe
(gemeentes word uitgedaag om n ander kerk saam te nooi of
tieners uit n minder gegoede area te borg om saam met hul
tieners die fees te kom bywoon)
Registrasie:
Aanlyn registrasies is reeds oop!
Volg die skakel: https://imaginemovement.co.za/leader-registration/
Navrae:
Vir enige navrae, kontak die Suide Feeskantoor vir ondersteuning by
south@imaginemovement.co.za
<mailto:south@imaginemovement.co.za>