NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BOODSKAPPE
DANKBAAR
GELUKWENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Hier kan gemeentelede en instansie boodsklappe plaas vir kennisname deur die gemeente
Stuur boodskap na frankm@telkomsa.net
Boodskappe sal net geplaas wat goedgekeur word.
KENNISGEWING:
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Aandbyeenkomste

Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat n behoefte het aan Woord op n Sondagaand, en op di wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Die Kairos span wil baie dankie s aan ons Hemelse Vader vir n baie gesende naweek. Dankie aan Swartland Noord gemeente vir hul voorbidding, finansile bydrae, ook deur lidmate. Dankie vir koekies en melk.  Dankie dat ons die kombuis en ander geriewe as basis kon gebruik.
Baie dankie vir al u liefde en omgee.

Baie dankie aan elke lidmaat vir harde werk, bydraes en ondersteuning tydens ons Basaar.

Dit word opreg waardeer!!

Hartlik geluk aan die volgende leerlinge van HSS wat verkies is as hoofleiers vir 2019
Hoofseun: Willbur Jasson
Hoofdogter: Thea Nel
Onder Hoofseun: Benjamin van Rhyn
Onder Hoofdogter: Liza Eksteen

Hartlik geluk aan elkeen wat verkies is op die leerlingraad, en aan elke leerling wat n prys ontvang het.