NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BOODSKAPPE
DANKBAAR
GELUKWENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Hier kan gemeentelede en instansie boodsklappe plaas vir kennisname deur die gemeente
Stuur boodskap na frankm@telkomsa.net
Boodskappe sal net geplaas wat goedgekeur word.
KENNISGEWING:
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Aandbyeenkomste

Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat ‘n behoefte het aan Woord op ‘n Sondagaand, en op dié wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Shirma Muth

Hiermee wil ons graag almal bedank, vir elke handdruk, telefoon oproep, “whattsapp”,   besoeke en ondersteuning met die heengaan van Shirma.  ‘n Groot dankie aan Malmesbury Begrafnisdienste en Wyk 22 vir die verversings na die diens.

Wees verseker dit word opreg waardeer.

Gunnar & Erhardt

Het u ‘n behoefte aan ‘n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - “ Ons het hoop”
0792846166
Data Projekter

Ons het groot waardering vir almal wat altyd betrokke is by die data, klank en beligting. Indien u graag deel wil wees, kontak Gert van Staden.