BEMOEDIGING - BLADSY 6
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Verstopte pyp

God het ‘n doel met die lewe van elke ou
Ons geskape om Sy koningkryk te bou.
Ons is die pyplyn waardeur Sy genade vloei,
Sodat Hy die wêreld met Sy liefde kan besproei!

Maar aan ‘n sekere vereiste moet ons voldoen …
Mekaar liefhê, Anders is ons pyplyn gedoem.
‘n Mens sonder liefde is ‘n verstopte pyp
En God se liefde kan nie Sy doel volkome bereik!

Baie liefdeloosheid word teen ons ingebring …
Verskillende kerke, kulture en politieke oortuigings …
Is my naaste vir my net so belangrik soos ekself?
Is my pyplyn verstop, as ek so aanhou delf?


A3
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Lees: Ps. 127: 1 - “As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou…”
As die Here die huis nie bou nie; As die Here die stad nie beskerm nie.
Hierdie twee versreëls moet in noue samehang met mekaar verklaar word.

Wat word met “huisbou” en “stad beskerm” bedoel? Dit is duidelik uit die teks dat die woorde heel algemeen bedoel word. Daar word gepraat van ‘n huis (enige huis) en ‘n stad (enige stad). Huisbou en stads-bewaking was gewone, alledaagse aktiwiteite. In lyn met hierdie soort psalm wat ‘n wysheidspsalm is wil die digter algemene waarhede uitspreek oor die alledaagse lewe. In die lig van die res van die psalm en ander gedeeltes in die Ou Testament, is dit vanselfsprekend dat ons dit lees in die betekenis van “om ‘n familie te bou, om te lewe in gesinsverband”

Maar ‘n gesin lewe nie geïsoleerd nie - dit maak deel uit van ‘n gemeenskap - daarom vers 1 se laaste deel. Een van die basiese behoeftes van die ou Naby-Oosterse stede was sekuriteit. Vandaar die hoë mure wat om die stede gebou is, en die wagte wat op strategiese uitkykposte geplaas is om alarm te maak in geval van gevaar van buite.

Die punt van vergelyking tussen hierdie versreëls is dat dit nie verkeerd is om menslike planne te hê nie. Dit is nie verkeerd om mooi drome en ideale te koester nie, maar menslike inspanning is tevergeefs as dit nie gepaard gaan met die Here se teenwoordigheid en seën nie. Die woord “tevergeefs” dui juis op sinloosheid. Sonder God is die mense se aktiwiteite sinloos, en ‘n gejaag na wind. Die mens se pogings om vir homself naam te maak en sekuriteit te skep, as niks werd as dit nie die Here in berekening bring nie. Die mens se bouwerk moet met die van die Here gepaard gaan en die mens se pogings om te beskerm moet met die van die Here gekombineer word. As die Here nie die bouer is nie, is die bouwerk verniet. Die wag wat die heelnag wakker bly is geen waarborg vir de sekuriteit van die stad as die Here nie beskerm nie.

Ons lewe in ‘n tyd waarin almal baie bewus is van veiligheid en sekuriteit. Ons omhein ons skole met doringdrade. Ons omhein ons erwe met hoë heinings, ons huise lyk soos forte; ons beskerm ons motors met alarms. Die winkels is toegerus met allerhande veiligheidsmeganismes: sekuriteit, kameras, wagte. Natuurlik moet ons ons beveilig: dit sal in elk geval in die lig van ons situasie in Suid - Afrika dom wees om dit nie te doen nie. Wie egter so angsvallig ingestel is op sy eie veiligheid en vergeet dat dit die Here is wat moet beskerm, toon sy kleingeloof in die beskerming van die Almagtige. Hierdie psalm wil ons leer dat menslike planne altyd afhanklik is van die seën van God, anders bly dit menslike planne.

http://www.ankura.net/
"Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het jule oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo jule kragte versoek word nie: as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan veerstaan."
1 Korinthiërs 10:13
But, that’s what He is there for. He loves all of us and wants to spend time with us. He yearns for it! He knows what lies on your heart!

Matthew 6:8 ” …for your Father knows what you need before you ask him.”

Isn’t that AWESOME to know that the God who created EVERYTHING wants to hear from us and even knows what we want before we even ask? That’s love and it is AWESOME!