NG KERK
SWARTLAND-NOORD
SENIOR BURGERS
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Seniorbediening-voortaan bekend as KLUB 60
Bybellees en kuier in Aandskemering

Daar is mense in die siekeboeë wat nie meer self kan lees of selfs mobiel genoeg is om die uitsending van dienste by te woon nie. Dit is ons voorreg om diegene te bedien deur hul in hul kamers te  besoek, bloot ‘n stukkie uit die Bybel te  lees en saam met hulle te kuier. Nog vrywilligers word dringend benodig. Ons kom elke Sondagmiddag om 17:15 by Aandskemering se voorkamer bymekaar.

Verdere navrae kontak Jacobus by
082 777 1262.

“Goue Aar verjaarsdag projek” lidmate wat mense wil bederf met hul verjaarsdae hoef nie ‘n geskenk te koop nie, Clicks Malmesbury borg die hele jaar sin.  Al wat die mense moet doen, op die dag wat ons die partytjie hou vir almal wat verjaar het in daardie maand,  is om koek/eetgoed te bring  en daar wees om te help bedien en verjaarsdag te vier.

Kontakpersoon Beryl Els   084 999 3388.
Goue Aar Tehuis

As iemand belangstel om ‘n inwoner van die Goue Aar ouetehuis te bederf met ‘n koek of cup cakes en ‘n klein geskenk  vir sy / haar verjaarsdag, kontak asseblief vir Beryl Els op 084 999 3388.


Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Aandskemering Tehuis vir Bejaardes - Skenkings
Ons herinner lidmate aan die houer by Raimondi’s se uitgang waarin u produkte vir Aandskemering kan plaas. Nie-bederfbare produkte is welkom.
Die produkte word 1 maal per maand na Aandskemering geneem.
Kom ons ondersteun asb. hierdie projek!
 
 
Klub 60 - Aktiwiteite vir kwartaal

Dinsdag, 8 Mei om 15:30 in die Kelder - Bybelstudie wat deur ds Nico gelei gaan word. Skriflesing Jes. 5 : 1 - 7. Tema: “Wat beteken dit as Israel as beminde van die Here geteken word en wat sê dit vir ons? Bring asb Bybel en Liedboek saam.
Sondag, 13 Mei:  Sound of Music by Artscape- vervoerreëlings sal op 8 Mei gefinaliseer word.
Dinsdag, 22 Mei: Bederfoggend vir Seniors te D’Aria, Durbanville waartydens Min Shaw gaan optree. Ons vertrek vanaf kerkterrein om 8:45.
Dinsdag, 29 Mei om 15:30 in die Kelder - Bingo - let op verskuiwing van datum.
Dinsdag, 5 Junie om 15:30 in die Kelder - Bingo
Dinsdag, 12 Junie om 15:30 in die Kelder: Sosiale byeenkoms (afsluiting vir kwartaal). Let op die datum wat verskuif vanaf die 19de.
.