NG KERK
SWARTLAND-NOORD
SENIOR BURGERS
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Seniorbediening-voortaan bekend as KLUB 60
Bybellees en kuier in Aandskemering

Daar is mense in die siekeboeë wat nie meer self kan lees of selfs mobiel genoeg is om die uitsending van dienste by te woon nie. Dit is ons voorreg om diegene te bedien deur hul in hul kamers te  besoek, bloot ‘n stukkie uit die Bybel te  lees en saam met hulle te kuier. Nog vrywilligers word dringend benodig. Ons kom elke Sondagmiddag om 17:15 by Aandskemering se voorkamer bymekaar.

Verdere navrae kontak Jacobus by
082 777 1262.

“Goue Aar verjaarsdag projek” lidmate wat mense wil bederf met hul verjaarsdae hoef nie ‘n geskenk te koop nie, Clicks Malmesbury borg die hele jaar sin.  Al wat die mense moet doen, op die dag wat ons die partytjie hou vir almal wat verjaar het in daardie maand,  is om koek/eetgoed te bring  en daar wees om te help bedien en verjaarsdag te vier.
Kontakpersoon Beryl Els   084 999 3388.
Klub 60
Dinsdag, 16 Okt om 15:30 in die Kelder:  Ons Bybelstudie wat deur ds Nico gelei word, handel oor die tema: “Die kudde van die Goeie Herder”. Skriflesing: Joh. 10 : 1 - 16. Bring asb Bybel en Liedboek saam.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Aandskemering Tehuis vir Bejaardes - Skenkings
Ons herinner lidmate aan die houer by Raimondi’s se uitgang waarin u produkte vir Aandskemering kan plaas. Nie-bederfbare produkte is welkom.
Die produkte word 1 maal per maand na Aandskemering geneem.
Kom ons ondersteun asb. hierdie projek!
 
 
Goue Aar Tehuis

Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling,  
Gesondheid asook Badisa vereis dat daar gestruktueerde  
aktiwiteite op ‘n deurlopende basis vir die inwoners van Goue  
Aar tehuis aangebied word. Om dit te kan doen het ons die  
hulp van vrywilligers/kundiges vanuit die gemeenskap nodig.  
Miskien is daar van u gemeentelede wat graag betrokke wil  
raak by hierdie programme. Voorbeelde van aktiwiteite  
wat aangebied kan word sou byvoorbeeld insluit:
Brei/hekel groep.  
Leesgroep.  
Tuin en plant projek  
Gespreksgroepe met die inwoners oor  
aktuele/stimulerende onderwerpe  
Kuns of handwerk  
Oefeninge- op vlak van die inwoner in samewerking  
met die mediesepersoneel  
Lewensvaardighede.  
Bordspeletjies, legkaarte  
Musiek aktiwiteite  
Uitreikaksie deur die inwoners na ander  
gemeenskappe of instansies  
Adopt a granny/grandpa  
Bybelstudies of kerkdienste op n Sondag
Daar is twee tydgleuwe wat gevul moet word asb. Dinsdae  
tot Vrydae vanaf 10h00 tot 11h00 of Dinsdae tot Vrydae  
vanaf 14h30 tot 15h30. Die verskillende groepe moet op n  
weeklikse basis plaasvind.
Indien u sou belangstel om deel te word van hierdie projek,  
kontak asb vir Leon Venter, Programbestuurder by Goue Aar  
Tehuis by 022 486 6240.
Aandskemering hou basaar op Saterdag, 27 Oktober 2018
Ons wil graag vra of daar nie persone is wat vir ons by tafels kan help nie. Dan vra ons ook skenkings vir ons groot koek tafel en beskuit tafel. Enige bydraes sal welkom wees.
Enigeen wat belangstel om te help kan ons kontak vanaf Maandag, 8 Oktober 2018. Die bydraes van produkte moet nie later as die Vrydag, 26 Oktober 2018 afgelewer word nie.
By voorbaat dank
Mev van Waardhuizen
Bestuurder van Tehuis.