NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BEHOEFTES
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Kom ons doen voorbidding vir lidmate wat siek is of wat gehospitaliseer is en ook vir diegene wat deur ‘n moeilike tyd gaan en vir hulle wat eensaam en hartseer
Dien die Here vandag deur jou naaste te dien. Vergeet van jouself.
Daar is baie mense wat jou hulp en vriendskap vandag nodig het.

Indien dit op jou hart lê, om volgende jaar ‘n blombeurt te neem vir blomme in die kerk, kan jy asb. die kerkkantoor kontak by
022 48 21407.

Indien jy nie blomme kan rangskik nie, kan ‘n bos blomme ook werk!


Kategese fasiliteerders:
Vra dat mense wat  by die kategese en Paidion as fasiliteerders betrokke wil raak, die kerkkantoor of leraars moet kontak. Ons beplan om hulle met toerusting te help om die roeping uit te leef
.

Die TB Hospitaal benodig slaapsokkies vir pasiente. Indien u behulpsaam kan wees daarmee, sal dit baie waardeer word. Dit kan afgegee word by die kerkkantoor.
Indien daar enige lidmate is wat n GROOTDRUK Bybel het, maar dit nie meer gebruik nie, ons benodig dit vir n bejaarde lidmaat.
Skakel die kerkkantoor 022 48 21407.
Ons benodig asb. mense wat kan help met die vervoer van pasiente wat bestraling moet kry.

Kontak asb. die kerkkantoor by 022 48 21407, indien u behulpsaam kan wees.
Goue Aar Tehuis

As iemand belangstel om n inwoner van die Goue Aar ouetehuis te bederf met n koek of cup cakes en n klein geskenk  vir sy / haar verjaarsdag, kontak asseblief vir Beryl Els op 084 999 3388.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Helpende Hande

Helpende Hande
Ons benodig baie dringend nie bederfbare produkte vir
ons spens.
Koffie, tee, suiker, olie, long life melk, rys/pasta, enige blikkies kos, grondboontjie botter, konfyt en weetbix / enige ander pap, tandepasta, seep, sjampoo.

Ons benodig kinderklere, babaklere en komberse. Indien u  n bydrae wil maak kan dit by die kerkkantoor afgegee word.

Indien lidmate weet van behoeftige mense, kontak asb. vir Beryl Els by 084 999 3388 of Rentia Julyan by 082 896 6696 of die leraars, hulle sal dit uiters vertroulik  hanteer

Aandskemering Tehuis vir Bejaardes
Benodig:
Wol vir inwoners om te brei, asook beddegoed en handdoeke.
Ons benodig asb. dringend iemand wat as convenor van die Sopkombuis kan oorneem by Charmaine Louw.
Mobiele etes

Ons benodig asb. lidmate of Bybelstudiegroepe wat bereid is om te help met die Mobiele etes
(vir 14 mense op Woensdae) vir die 1 ste kwartaal.

6, 13 Maart
Kontak asb. vir Huibr Retief by (022) 482 2677 / 083 288 5172 of die kerkkantoor by
(022) 482 1407.
Kansa benodig vrywilligers om opgelei te word om pasiente en familie, emosioneel by te staan (nie fisiese versorging soos verpleging nie).

Kontak Hester Smit by (022) 482 1111.
Insameling van Kos ten bate van Huis van Heerde
6 Maart 2019
Swartland Voortrekkers pak jaarliks n Gemeenskapsprojek aan ten
bate van n instansie vir behoeftiges. Hiermee wil ons ons jeug leer
om diensvaardig en behulpsaam te wees en daardeur dan ook die
gewoonte by hulle aankweek van ek gee om. Deur die projek samel
ons van huis tot huis nie-bederfbare kosprodukte in soos bv.
blikkieskos, konfyt, pasta, ens. en die areas wat ons gaan dek is
Tafelsig en De Molen (die blokke rondom Laerskool Swartland
tussen Sarel Cilliersstraat, Buitekantstraat, St Johnstraat en
Voortrekkerweg).
Ons is baie opgewonde oor die jaarlikse #imagine fees wat om die draai is 29-31
Maart 2019 te Bredasdorp Park. As Taakspan vir Jeug en Familiebediening van die
Sinode van Wes-Kaapland is ons vir n 6de jaar heelhartig ingekoop by hierdie
wonderlike inisiatief. Dit bied n geleentheid vir gemeentes om saam te span om
vir jongmense n naweek van geestelike groei te bied, waar hulle ook toegerus
en uitgedaag word om n verskil in hulle skole, kerke en gemeenskappe te maak.
Waarna sien ons veral uit in 2019:
Groter klem op diversiteit t.o.v. spiritualiteit (n koor, klassieke
instrumente, sowel as n groter verskeidenheid liedere word tot die
aanbidding bygevoeg en n verskeidenheid gebedsmomente raak deel
van die program)
Nuwe werkswinkels wat tieners prakties toerus
n Klem op mentorskap in die tema
Gefokusde vryetyd aktiwiteite wat tieners oefenkans gee om bre te bou
Laer kaartjiepryse van R450 per persoon (a.g.v. n eenvoudiger spyskaart
en klanktoerusting) wat beteken meer tieners kan di geleentheid
bywoon
Groter verhoudingsbou tussen gemeentes en in gemeenskappe
(gemeentes word uitgedaag om n ander kerk saam te nooi of tieners uit
n minder gegoede area te borg om saam met hul tieners die fees te kom
bywoon)
Registrasie:
Aanlyn registrasies is reeds oop!
Volg die skakel: https://imaginemovement.co.za/leader-registration/
Navrae:
Vir enige navrae, kontak die Suide Feeskantoor vir ondersteuning by
south@imaginemovement.co.za <mailto:south@imaginemovement.co.za>