NG KERK
SWARTLAND-NOORD
AKTIWITEITE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Aandbyeenkomste
Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat ‘n behoefte het aan Woord op ‘n Sondagaand, en op dié wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
KENNISGEWING:

Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Biduur ACVV Dienssentrum elke Woensdag om 09:30 (behalwe gedurende skoolvakansies)
Alle senior burgers word hartlik uitgenooi!
Bidure word gelei deur al die onderskeie predikante van die dorp.
Tee word bedien na afloop van die biduur.

Waardes: ‘n
Samevatting:

 
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
“Goue Aar verjaarsdag projek” lidmate wat mense wil bederf met hul verjaarsdae hoef nie ‘n geskenk te koop nie, Clicks Malmesbury borg die hele jaar sin.  Al wat die mense moet doen, op die dag wat ons die partytjie hou vir almal wat verjaar het in daardie maand,  is om koek/eetgoed te bring  en daar wees om te help bedien en verjaarsdag te vier.

Kontakpersoon Beryl Els   084 999 3388.
Helpende Hande

Lasarus Projek:
Daar is 15 mense wat Sondae staatmaak op ‘n bord kos. Indien u nie ‘n bak geneem het by die deure nie kan kos in ‘n roomys bak ook gebring word, wat weer uitgeskep sal word, voordat dit uitgery word na gesinne. Baie dankie vir elkeen se bydraes!
Elkana Kinders
Ons gemeente is betrokke by die Elkana Kinders d.m.v. besoeke, liefde en omgee. Ons poog om vir elke kind ‘n “Tannie/Oom” te kry wat hom of haar bietjie kan bederf. Ons benodig nog mense, wat betrokke kan raak asb. As kinders jou passie is, kan jy die kerkkantoor kontak by 022 4821407.

Meer oor Lig tydskrif:

Besoek
www.lig.co.za <http://www.lig.co.za> of gesels saam op Facebook.
Die tydskrif beskik oor puik Christelike inhoud, maak n verskil, ? gedeelte van inskrywingsfooi gaan aan vroeëkinderontwikkeling
GRAS BESKIKBAAR
As deel van Swartland Gemeente se pas afgelope Gholfdag is daar nou gras beskikbaar teen R20 / vierkante meter.  Bestellings kan geplaas word by Melichia 082 552 7626.  Aflewerings is ingesluit slegs in Malmesbury en slegs op 30 April 2019