NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Preke
Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Preek Jan Steyn 3 Junie 2018
Teks: Lukas 11:1-13 (Mattheus 6:5-15)
Tema: Wie is die God tot Wie ons bid?
Inleiding:
Jan Johnson skryf ons grootste probleem met gebed is dat ons gebed wil gebruik om vinnige antwoorde  en seŽninge (blessings) by God te verkry. God is dan half soos hierdie opponent of teenstander wat ons moet manipuleer en as ons reg bid, sal ons God half dwing om ons te gee wat ons graag wil hÍ.
  .......................
Jan Steyn preek 17 Junie 2018
Teks: Romeine 15:1-13
Tema: Waar kry ek hoop?
Inleiding:
Baie van ons het al Joe Black se liedjie Bring die hoop weer terug, gehoor. Die liedjie raak ons, want hoop is die een ding waarvan ons almal meer nodig het. Ons kan nie sonder hoop nie. Want as jy nie hoop het nie, loop vandag maar net oor na more toe en daar is geen verwagting dat enigiets more beter of anders sal wees as wat dit vandag is nie. Mense wat nie hoop het nie, het veral drie reaksies:.......................
Jan Steyn preek 24 Junie 2018
Teks: Lukas 24:13-35
Tema: Teleurgestelde hoop
Inleiding:
Ons het so gehoopÖmaar. Dis die woorde van teleurgestelde hoop of teleurgestelde verwagting. Hierdie twee dissipels van Jesus in Lukas 24 was laat die middag op pad van Jerusalem na Emmaus. Dit was vir hulle 'n tyd van groot onsteltenis en moedeloosheid. Hulle was op hierdie sonsondergangpad, want dit was al laat in die dag, maar ook geestelik en emosioneel het die sonsondergang oor hulle lewe gesak. Die donkerte het buite begin sak
, .......................
Jan Steyn preek 8 Julie 2018
Teks: Romeine 5:1-11 (1 Timoteus 1:1)
Tema: Christus Jesus ons Hoop
Inleiding: Hoekom is die Christelike hoop so belangrik?
As ek nie kan glo my verlede is deur die Here vergewe, my vandag is by Hom vasgemaak en my toekoms is in Sy hande nie, gaan ek een van twee reaksies hÍ: Ek gaan verlammende vrees ervaar of en ek gaan alles en almal om my probeer beheer: Paralyzing fear or self-managed control. Dis hoekom die Christelike hoop se belangrik is- dit gaan oor my verlede wat vergeef is......................
Jan Steyn preek 15 Julie 2018
Teks: 1 Korintiers 9: 19-27

Tema: Wat maak ons met ons vryheid?
Inleiding:
Dit is nie altyd maklik om in ons samelewing vandag as Christen oor vryheid te praat nie. Ek dink die groot rede is dat in die samelewing Christenskap en die Bybel baie keer as die vyand van vryheid gesien word. Vryheid  beskou mense tog in die algemene sin as dat ek kan kies wie en wat ek wil wees. Dat ek self moet kan kies wat ek wil doen en met wie ek dit wil doen en wanneer ek dit wil doen.
  .......................
Jan Steyn preek 9 September 2018
Teks: GalasiŽrs 5:16-25
Tema: Vrug van die Gees
Inleiding: Wat doen Heilige Gees in ons lewens?
Geloofsbelydenis van Nicea:
Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Die Gees is Here soos wat Seun en Vader dit is. Hy is nie net een of ander krag nie- is Persoon net soos Vader en Seun. Dat Hy Here is beteken ons moet voor Hom buig en Hom gehoorsaam soos ons met Vader en Seun doen. Die Gees maak lewend- in skepping- aan die begin oor waters gesweef. .......................
Jan Steyn preek 22 Julie 2018
Tema: Slaap, eet en asem haal.
Tekste: Verskillendes
Inleiding:
Ek droom Sondagaand die vreemdste droom. Die Here vra my dat Hy hierdie oudit van my lewe wil doen. Eers het ek gedink oudit klink soos my geldsake. Dis toe nie dit nie. Toe dink ek nou tipies predikant die Here wil vir my kom wys waar in my teologie daar nog gate is waar ek nog kennis moet opdoen. Daar is nog so baie wat ek moet leer en wat ek nog nie verstaan nie.
   .......................
Jan Steyn preek 26 Augustus 2018
Teks: Deuternomium 1:6-8 (Mattheus 16:24-28)
Tema: Gemaksone Christenskap
Inleiding
Carolyn Gregoire skryf so mooi: "Humans are creatures of comfort. Our comfort zone is our natural, neutral state- a place where stress and anxiety are minimal, where we know what's coming next and we can plan accordingly." Ons hou daarvan om te weet wat volgende kom. Sommige van ons meer as ander. Ek is verseker hierdie gemaksone mens.......................
Jan Steyn preek 30 September 2018
Tema: Dubbele burgerskap
Teks: Jesaja 29:1-14 en Mattheus 5:13-16 en Mattheus 22:15-21
Inleiding:
Christene is burgers van die hemel.
Dis ons ewige burgerskap. Dit staan in soveel woorde in Fillipense 3: 20.  Ons is burgers van die hemel van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag. As jy egter net aan die hemelse burgerskap alleen vashou, gaan jy dalk dink hierdie lewe en hierdie aarde maak nie saak nie.   .......................
Jan Steyn
Teks: 1 Konings 19:15-21, 2 Konings 2:1-15 en Jesaja 61:1-11
Tema: Die mantel van Elia en die mantel van Christus
Agtergrond: 1 Konings Hoofstuk 18
Voor dat ons saam lees uit 1 Konings 19, net hierdie samevatting van wat in hoofstuk 18
gebeur. In die tyd van die profeet Elia was Agab die koning oor Israel. Hy was getroud met
Isebel, 'n geslepe en gevaarlike vrou wat nie in die Here geglo het nie,    .......................
Preek Jan Steyn 4 November 2018
Teks: Jeremia 1, 7 en 11:18-12:6 (Teksvers 12:5)
Tema: Voetsoldate en perde
Inleiding; Jeremia is een van die profete in die Bybel wat gedurig ons siening van die
lewe en die samelewing om ons se siening van die lewe bevraagteken. Jeremia lyk
volgens die samelewing om ons se beskrywing van sukses nie baie suksesvol nie. Sy
enigste uitnemendheid is die graad van sy geloof- a long obedience in the same direction
sou Eugene Peterson dit beskryf. Ten minste 23 jaar dien hy die Here as profeet.